Quy định về ủy quyền của người đại diện theo pháp luật

Tư vấn | 07:16 Thứ Ba ngày 18/07/2017
(HNM) - Đề nghị Tòa soạn cho biết, khi người đại diện theo pháp luật của công ty ở Việt Nam về nước thì có thể ủy quyền cho người khác quản lý điều hành được không? Thời gian ủy quyền bao lâu? - Phạm Đức Đại (quận Cầu Giấy)

Trả lời:

Theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội ban hành ngày 26-11-2014, doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tại Điều 1 của Luật Cư trú quy định: "Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú". Vậy nên, nếu người đại diện theo pháp luật không còn ở Việt Nam thì bắt buộc phải ủy quyền cho người khác, có thể là giám đốc điều hành để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo