Mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động

Tư vấn | 06:41 Thứ Bảy ngày 19/08/2017
Tôi đang làm thuê trong một trang trại chăn nuôi bò tại huyện Mê Linh, với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Đề nghị Tòa soạn cho biết, có quy định nào để tôi có thể thỏa thuận mức lương cao hơn không?
Hoàng Văn Nguyên (huyện Mê Linh)

Trả lời:

Theo Điều 102, Bộ luật Lao động 2012 được Quốc hội ban hành ngày 18-6-2012, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động. Nghĩa là, việc tăng lương không phải nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động mà dựa trên thỏa thuận được giao kết trong hợp đồng, thỏa ước lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, theo Khoản 1, Điều 3 Nghị định 153/2016/NĐ-CP, ngày 14-11-2016 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động, thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức được quy định như sau:

a) Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
b) Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
c) Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
d) Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Theo Phụ lục Nghị định 153/2016/NĐ-CP, trang trại nơi anh đang làm việc ở huyện Mê Linh là địa bàn của vùng I. Mức lương tối thiểu áp dụng cho khu vực này là 3.750.000 đồng/tháng. Đây là mức thấp nhất làm cơ sở để chủ trang trại và anh thực hiện thỏa thuận để trả lương. Vì vậy, anh hoàn toàn có cơ sở yêu cầu chủ trang trại tăng mức lương hiện tại của mình lên 3.750.000 đồng/tháng theo đúng quy định của pháp luật.

 
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo