Mức tối đa để vay tiền mua nhà ở xã hội

Tư vấn | 07:21 Thứ Bảy ngày 21/10/2017
Tôi đang làm hồ sơ vay vốn ưu đãi của Nhà nước để mua một căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội. Xin hỏi, trong trường hợp này tôi được vay tối đa bao nhiêu và thời hạn vay là bao lâu?
Nguyễn Duy Phúc (quận Hà Đông)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 4, Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định mức vốn vay như sau:
a) Trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà;
b) Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Như vậy, theo quy định trên, tổ chức tín dụng được chỉ định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay đối với khách hàng. Cụ thể, với trường hợp mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua nhà. Ví dụ, nếu giá trị căn hộ bạn dự định mua có giá 500 triệu đồng và được thể hiện trong hợp đồng thì mức vốn tối đa được vay là 400 triệu đồng.

Về thời hạn vay, theo quy định tại Khoản 6, Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, thì thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.
 
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo