Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

Tư vấn | 07:56 Thứ Bảy ngày 17/03/2018
Công ty chúng tôi muốn kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình. Đề nghị Tòa soạn báo cho biết, điều kiện kinh doanh của dịch vụ này được pháp luật quy định như thế nào?
Phùng Thanh Ngọ (quận Hoàng Mai)

Trả lời:

Theo Điều 157 của Luật Xây dựng 2014, việc tổ chức thi công xây dựng công trình cần đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng;
- Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp;
- Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình.
Ngoài ra, theo Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015, về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình như sau:

1. Hạng I: a) Có ít nhất 3 người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng I cùng loại công trình xây dựng; b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 3 năm đối với trình độ đại học, 5 năm đối với trình độ cao đẳng nghề; c) Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; d) Có ít nhất 30 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; đ) Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận; e) Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.

2. Hạng II: a) Có ít nhất 2 người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng II cùng loại công trình xây dựng; b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 3 năm; c) Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; d) Có ít nhất 20 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; đ) Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.

3. Hạng III: a) Có ít nhất 1 người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng III cùng loại công trình xây dựng; b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ nghề phù hợp với công việc đảm nhận; c) Có ít nhất 5 người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; d) Có ít nhất 5 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

4. Phạm vi hoạt động: a) Hạng I: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại; b) Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại; c) Hạng III: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.
Ban Bạn đọc
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo