Quy định xử lý sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tư vấn | 07:02 Thứ Bảy ngày 18/08/2018
Đề nghị Tòa soạn báo cho biết, pháp luật hiện hành quy định thế nào về xử lý sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?
Cấn Văn Hùng (huyện Quốc Oai)

Trả lời:

Điều 13 Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21-3-2017 của Chính phủ quy định xử lý sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như sau:

1. Khi có dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động nguy cơ hoặc xảy ra sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, người đứng đầu các bộ, ngành, UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức và duy trì hoạt động của cơ quan Thường trực Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ở các cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại Nghị định này.

2. Khi sự cố xảy ra, căn cứ mức độ sự cố, vụ việc cần thiết phải thành lập ngay sở chỉ huy hiện trường với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ làm việc 24/24 giờ; hệ thống thông tin chỉ huy hiện trường và kết nối về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp trên trực tiếp, với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo.

a) Cơ quan quân sự tham mưu cho UBND cùng cấp thành lập sở chỉ huy đối với các tình huống sự cố, thiên tai quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, g, h, i, k, l, m Khoản 1 Điều 3 Nghị định này.

b) Cơ quan phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham mưu cho UBND cùng cấp thành lập sở chỉ huy đối với tình huống sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

3. Chỉ đạo việc triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước, kiểm tra các công trình, phương tiện và lực lượng có thể huy động sử dụng ứng phó khi cần thiết; điều hành, chỉ huy các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư chuyên dùng để ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả xảy ra. Thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc xử lý sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thực hiện theo quy định tại các Điều 7,

8, 9 và Điều 10 Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 4-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và quy định tại các Điều 14, 15 của Nghị định này.
Ban Bạn đọc
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo