Thi đua là yêu nước, là cách mạng!

Luận Bàn & Hành Động | 06:49 Thứ Hai ngày 11/06/2018
(HNM) - Vào đúng ngày này tròn 70 năm trước, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra vô cùng cam go, đất nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ gặp rất nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Lời kêu gọi ngắn gọn, súc tích, nhưng dễ hiểu, dễ thực hiện, chỉ rõ cách làm và phần việc cụ thể cho mỗi thành phần, giai cấp và mỗi người dân.

Mục đích rất rõ: “Diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm”, để “Toàn dân đủ ăn, đủ mặc. Toàn dân biết đọc, biết viết. Toàn bộ đội sẽ đầy đủ lương thực, khí giới, để giết giặc ngoại xâm. Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn”.
 


Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, cả đất nước, dân tộc, từ Bắc vào Nam đã bừng bừng các phong trào thi đua yêu nước. Phải kể đến đầu tiên là các phong trào thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình dân học vụ”, “Hũ gạo kháng chiến”… và người lĩnh xướng tiên phong, không ai khác chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh - người ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc".

Thông tin, hình ảnh một vị Chủ tịch nước tự tay bớt đi từng nắm gạo trong mỗi bữa ăn đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc tới toàn thể quốc dân, đồng bào. Và chính những phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, đưa đất nước vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách, làm nên kỳ tích đánh bại thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập tự do.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, với các phong trào thi đua “Ba nhất”, “Gió Đại Phong”, “Sóng Duyên Hải”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Ba đảm đang”, “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”… sức sống mãnh liệt của các phong trào thi đua nói trên đã tạo ra sức mạnh cả về vật chất, tinh thần vô cùng to lớn, giúp toàn quân, toàn dân ta từng bước "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất, cả nước bắt tay vào xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, đặc biệt là 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tinh thần của các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, giúp Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, đói nghèo, vươn lên mạnh mẽ, trở thành nước có thu nhập trung bình, đang phát triển đầy năng động.

Nhìn lại những kỳ tích của đất nước trong 70 năm qua tự tin để khẳng định: Phong trào thi đua yêu nước luôn tỏa sáng sức sống mạnh mẽ!

Trên đà thắng lợi, cả nước đang tự tin tiến bước vào kỷ nguyên mới, với rất nhiều thách thức, biến động trong một thế giới phẳng, hội nhập quốc tế diễn ra nhanh, mạnh. Hội nhập là tất yếu và chúng ta không thể đứng ngoài xu thế phát triển của nhân loại, nhưng để “hòa nhập mà không hòa tan”, đòi hỏi càng phải phát huy nội lực, từ đó khẳng định được bản sắc, sức mạnh dân tộc. Khó khăn, thách thức rất lớn, nhưng chắc chắn thế nước hôm nay thuận lợi hơn nhiều so với những tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” mà cách mạng Việt Nam đã vượt qua trong lịch sử hiện đại. Vấn đề đặt ra là làm sao khơi dậy, phát huy sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết dân tộc?

Câu trả lời là tiếp tục thi đua, đóng góp tài lực xây dựng đất nước. Thi đua chính là đem sức mình hòa cùng sức tập thể, kết thành sức mạnh mới. Vì thế, muốn thi đua đạt hiệu quả, trước hết cần sự vượt lên chính mình, làm sao biến mưu cầu lợi ích riêng cho mình thành lợi ích chung của cộng đồng, đưa niềm vui của mình thành niềm vui chung cho nhiều người. Trong hành trình đi tới những mục tiêu cao đẹp đó, thi đua chính là hình ảnh của cách mạng - hình ảnh của phá bỏ nếp nghĩ, cách làm cũ để xây dựng nếp nghĩ, cách làm mới, từ đó đổi thay xã hội.

Lòng yêu nước, tinh thần xả thân vì cách mạng, Tổ quốc của người dân ta rất cao. Để phát huy tinh thần đó, các phong trào thi đua phải thực sự thực chất, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Và quan trọng hơn hết, mỗi cán bộ, đảng viên - nhất là những người giữ vị trí chủ chốt, quan trọng - phải tiên phong, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua như tấm gương sáng Hồ Chí Minh, tự tay bớt đi nắm gạo mỗi ngày - thay vì hô hào, nói rồi để đấy. “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” - Hồ Chí Minh chính là một tấm gương sáng - làm để người khác làm theo.

Thi đua là yêu nước, là cách mạng! Hơn ai hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiên phong trong các phong trào thi đua như Người.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” - đó là yêu nước, là cách mạng chân chính, là truyền thống quý báu của Đảng ta!
Hànộimới
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo