Xứng với niềm tin yêu

Luận Bàn & Hành Động | 06:58 Thứ Hai ngày 25/06/2018
(HNM) - Chỉ còn ít ngày nữa là tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12, ngày 29-5-2008, của Quốc hội “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan" (có hiệu lực từ 1-8-2008).

10 năm, khoảng thời gian không ngắn với một đời người, song rõ ràng chỉ là một lát cắt trong lịch sử với bề dày nghìn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Trong 10 năm đó, vượt qua những khó khăn ban đầu khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc), 4 xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về Thủ đô Hà Nội, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện.

Hà Nội, trên sức vóc của một đô thị lớn, rộng về diện tích, quy mô dân số hơn nhiều trước đó, đã tạo nên những thay đổi lớn lao về kinh tế - xã hội, tiến những bước dài trên hành trình trở thành đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Sự phát triển vượt bậc của Thủ đô trong 10 năm qua cả về bề rộng lẫn chiều sâu đã khẳng định rõ một điều: Nghị quyết số 15/2008/QH12 thực sự là một quyết định mang tầm vóc kiến tạo với tầm nhìn chiến lược. Và Thủ đô Hà Nội, với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã tận dụng, phát huy hiệu quả xung lực từ quyết định hết sức đúng đắn đó.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu có tính chủ đạo, nổi trội, Hà Nội vẫn còn không ít hạn chế, khó khăn, đó là: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng có mặt còn yếu kém. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển chưa tương xứng với vị thế, vai trò Thủ đô... Bởi vậy, chặng đường sắp tới đang đặt ra nhiều thách thức, cũng là những nhiệm vụ mà Thủ đô Hà Nội phải khắc phục, thực hiện.

Thách thức càng lớn, nhiệm vụ càng khó khăn, càng đòi hỏi quyết tâm cao và cách làm sáng tạo, bài bản. Trước hết, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ then chốt” với định hướng, yêu cầu rất cụ thể: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, đó là yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo đảm kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thứ ba, để mang tầm vóc của một trong những siêu đô thị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Hà Nội cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, vừa đáp ứng yêu cầu hiện hữu vừa có tầm nhìn mang tính chiến lược.

Đặc biệt, thực tế cho thấy, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị với nông thôn cũng là một yêu cầu quan trọng. Đây là điều kiện quan trọng cho sự phát triển bền vững mà trong đó, “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Gắn liền với quá trình phát triển, công cuộc phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, để phù hợp với thực tế cuộc sống phong phú, đa dạng...

Có thể khẳng định, Hà Nội đã, đang và luôn thực sự khẳng định vai trò Thủ đô của cả nước, là trái tim mà mọi miền Tổ quốc hướng về. Những thành quả Hà Nội đạt được trong 10 năm qua không chỉ là nền móng mà còn tiếp thêm động lực, niềm tin để Thủ đô tiếp tục quá trình tăng trưởng nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.
Bình Nguyên
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo