Tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn

Luận Bàn & Hành Động | 06:45 Thứ Tư ngày 04/07/2018
(HNM) - Như vậy, Hà Nội đã đi được một nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Trong chặng đường vừa qua, Đảng bộ thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức tác động từ sự bất ổn, khó lường về chính trị, kinh tế thế giới; những khó khăn nội tại của Thủ đô và đất nước, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Trong bức tranh tươi sáng đó, điểm nhấn đậm nét là tinh thần đoàn kết và hết sức chủ động, đổi mới, sáng tạo, khát vọng xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, giàu đẹp đã lan tỏa trong toàn Đảng bộ thành phố. Tinh thần đó đã được cụ thể hóa bằng các hành động mang tính bao quát như công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng, quản lý kinh tế, quy hoạch, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ... Đặc biệt, hệ thống chính trị luôn giữ được sự ổn định, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được củng cố, nâng cao năng lực và sức chiến đấu.

Đáng mừng là nhiều chỉ số đánh giá mức độ tăng trưởng, phát triển của Thủ đô đến nay đều cho thấy có những bước chuyển rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tuy vậy, chặng đường vừa qua còn bộc lộ một số điểm hạn chế về quy hoạch đô thị, xây dựng hạ tầng giao thông, xử lý ùn tắc giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ nhà cao tầng; mối quan hệ công tác trong nội bộ có nơi chưa chặt chẽ; sức ỳ trong cán bộ, công chức, viên chức còn lớn,... 2018 là năm bản lề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội, cũng là năm được thành phố xác định “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó, không chỉ mang tính đặc thù của năm mà còn của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần ý thức rõ trách nhiệm, nhận thức đúng căn nguyên vấn đề, tiếp tục đổi mới để tìm ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Để làm được điều đó, điểm mấu chốt là các ngành, địa phương cần tiếp tục coi công tác cán bộ là khâu đột phá. Trong đó, cùng với việc phát huy cao độ trách nhiệm người đứng đầu, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cần tăng cường công tác đánh giá cán bộ và tiếp tục đổi mới công tác đào tạo cán bộ. Tiêu chí để được tham gia đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức phải gắn với vị trí việc làm, khung năng lực... Cùng với đó là thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử ở cơ quan và nơi công cộng; chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị thành phố thực hiện việc đánh giá cán bộ hằng tháng trong thời gian tới.

Ngoài ra, cần tiếp tục tạo chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Hà Nội đã có cách làm bài bản, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, không chỉ phát huy tính chủ động, nội lực của các huyện, mà còn huy động được sự tham gia của các quận. Tinh thần này phải tiếp tục được phát huy và đổi mới để cải thiện hơn nữa đời sống cho người dân. Đồng thời, trong phát triển kinh tế, tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, tận dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh,...

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2018, mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực nhiều hơn, nâng cao chất lượng công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để đáp ứng sự kỳ vọng của người dân, tạo bước phát triển mạnh mẽ hơn trong cả nhiệm kỳ.
Duy Biên
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo