Phóng sự ảnh

Sức lan tỏa xây dựng nông thôn mới

Tin quận, huyện | 07:14 Chủ Nhật ngày 31/03/2013
(HNM) - Ứng Hòa (Hà Nội) là huyện thuần nông, hạ tầng kỹ thuật nông thôn nghèo nàn, lạc hậu; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn…

Qua 2 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, bộ mặt làng xóm đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân từng bước được cải thiện. Đến nay, 28/28 xã trên địa bàn huyện đã được phê duyệt đề án, đồ án quy hoạch nông thôn mới, đồng thời tích cực triển khai các dự án thành phần.

Qua đó, 100% số xã hoàn thành bước đầu công tác dồn điền, đổi thửa (năm 2013 phấn đấu mỗi hộ có từ một đến 2 thửa ruộng); hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng từng bước được xây dựng cứng hóa; đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; sự nghiệp giáo dục được coi trọng, thu nhập bình quân đầu người từ 8 đến 9 triệu đồng nay đạt 13 triệu đồng/người/năm. Có thể nhận thấy công tác xây dựng nông thôn mới ở Ứng Hòa đạt được những thành công nêu trên là do sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và đoàn thể, được sự ủng hộ của cộng đồng dân cư. Điều đó đã khích lệ nhân dân tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng này...
 

Đường vào làng nghề làm tăm hương Quảng Phú Cầu khang trang, sạch đẹp.

Hệ thống thoát nước, đường làng, ngõ xóm trong huyện đang được xây dựng lại.

Tại xã Phương Tú nghề trồng hoa cho giá trị cao gấp 10 lần trồng lúa.

Nuôi trồng thủy sản đã mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn.

Giờ học ngoại khóa của cô và trò Trường Mầm non xã Hoa Sơn.

Chợ Vân Đình vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng tại xã Trung Tú từng bước được cứng hóa.
Bá Hoạt
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo