Siết chặt kỷ cương để nâng cao năng lực bộ máy hành chính

Suy ngẫm đầu tuần | 06:43 Thứ Hai ngày 12/12/2016
(HNM) - Thường trực Thành ủy đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 của thành phố là “Năm kỷ cương hành chính”. Đây là một chủ đề mang tính thời sự và có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Duy trì kỷ cương, kỷ luật, phát huy ý thức trách nhiệm của đội ngũ công bộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, xây dựng bộ máy hành chính hiệu quả, liêm chính với tinh thần phục vụ chắc chắn sẽ tạo động lực mới; đồng thời củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành.

1. Có một thực tế là việc thực hiện, duy trì kỷ cương hành chính ở không ít cơ quan, đơn vị đôi lúc còn chưa nghiêm. Tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực hiện đúng các quy định về chức trách, nhiệm vụ vẫn diễn ra. Hiện tượng này không còn là lời cảnh báo mà đã được “chỉ mặt đặt tên” một cách rõ ràng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” đã nhận diện một trong những biểu hiện suy thoái đáng báo động của cán bộ, đảng viên hiện nay là: "Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao". Cùng với đó là những hành vi ứng xử phản văn hóa, trái đạo đức, thậm chí nhũng nhiễu, gây khó dễ trong thi hành công vụ của một số cán bộ, công chức đã gây những bức xúc trong xã hội.

Hệ lụy của tình trạng buông lỏng kỷ cương hành chính là vô cùng lớn. Một khi kỷ cương lỏng lẻo thì bộ máy hành chính rệu rã, hiệu quả quản lý, điều hành không cao và cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây bức xúc xã hội. Chỉ thị 26-CT/TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp” đã nêu rõ: “Nhiều công việc nêu trong các Chương trình hành động, Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành khác chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm’’.

Chưa nghiêm túc trong thực hiện kỷ cương hành chính cũng là nguyên nhân làm giảm sút lòng tin, làm giãn “sợi dây” gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với dân, là lực cản cho con đường phát triển của Thủ đô và đất nước. Do vậy, siết chặt kỷ cương hành chính là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tất yếu để làm cho bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả nhất. Thực hiện nghiêm kỷ cương trong bộ máy hành chính là mong muốn của nhân dân.

2. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật - gần đây Đảng, Nhà nước đã có những thái độ rất kiên quyết. Điển hình như với vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định cách chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, giao cơ quan pháp luật tiếp tục làm rõ những vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo nguyên Vụ trưởng, nguyên Trợ lý Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Cao Tỉnh; khiển trách Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (nhiệm kỳ 2015-2020) Trần Công Chánh và Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà. Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với hai nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc và nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Trần Lưu Hải; kỷ luật khiển trách Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Các quyết định kỷ luật cán bộ nêu trên được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc nhận xét: “Dư luận chung đồng tình với việc kỷ luật và đề nghị kỷ luật mà UBKT Trung ương đã đề ra. Kỷ luật như vậy là đúng mức, nghiêm minh và công khai dân chủ”. Nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân cho thấy, việc kỷ luật nghiêm cán bộ vi phạm có tác dụng hết sức to lớn củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ với sự nghiêm minh của pháp luật.

Trong bối cảnh chung của cả nước và từ thực tiễn phát triển của Thủ đô - việc lựa chọn “Kỷ cương hành chính” là chủ đề công tác của năm 2017 vừa có tác dụng trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài. Phát biểu tại kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Thành phố lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”, với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội”.

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” trong bối cảnh Hà Nội đã tập trung thực hiện cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2016; trong đó nổi bật là việc tăng cường một bước kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Thành phố cũng xác định quyết tâm đổi mới để cả bộ máy hành chính sẽ cải cách theo hướng: Xác định người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ.

Trên "cái nền" đó, với khí thế, quyết tâm triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” chắc chắn sẽ tạo ra kỷ cương, kỷ luật mới đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhất là khi một trong những giải pháp hết sức nghiêm khắc đã được Trung ương đề ra là: “Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác...”.

Siết chặt kỷ cương sẽ nâng cao năng lực của bộ máy hành chính các cấp, từ đó góp phần tạo nên động lực mới cho công cuộc phát triển của Thủ đô và đất nước. Đó là động lực thôi thúc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy ý thức trách nhiệm; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Đó là động lực củng cố niềm tin của nhân dân, của doanh nghiệp vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, tạo đồng thuận xã hội.
Võ Lâm
Bình luận (1)
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo