Để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Suy ngẫm đầu tuần | 06:24 Thứ Hai ngày 19/12/2016
(HNM) - Tuần qua, nhiều bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng và đã tạo ra những chuyển động mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có liên quan đến vận mệnh của Đảng ta, chế độ ta nên việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 có ý nghĩa vô cùng to lớn và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên cũng như mỗi người dân nước Việt. Với mỗi đảng viên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng là cuộc đấu tranh không khoan nhượng với chính mình - cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu trong mỗi con người. Để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, trước hết và trong sâu thẳm mỗi người, cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

1. Trước hết, Nghị quyết Trung ương 4 là một bước cụ thể hóa nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ ra: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...”. Tiếp nối những kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, lần này Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”). Cũng từ đây, Nghị quyết thể hiện rõ quan điểm của Đảng ta: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật nhằm khắc phục sai lầm, khuyết điểm, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Và đây là công việc mang ý nghĩa vô cùng quan trọng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Cần nhận rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta…”.

Bên cạnh những giải pháp về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng nêu gương Người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm…, Nghị quyết Trung ương 4 đã nhấn mạnh nội dung mới - xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó là những việc phải làm ngay: Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp chỉ đạo rà soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận…

2. Việc Ban Bí thư vừa thống nhất rất cao, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Trần Lưu Hải và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng - liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh; trước đó là việc xử lý kỷ luật Đảng tại Bộ Công Thương - liên quan đến trách nhiệm của Ban Cán sự đảng bộ Công Thương và trách nhiệm cá nhân của nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng… cho thấy quyết tâm rất lớn của Trung ương Đảng trong việc chống lại các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, liên quan đến việc "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng thời, với việc công bố hình thức kỷ luật (rõ cá nhân, rõ cơ quan, đơn vị) Đảng ta khẳng định: Không có “vùng cấm”, không có chuyện “hạ cánh an toàn”, mọi vi phạm đều phải chịu hình thức kỷ luật của Đảng.

Cũng phải nói thêm, đây là kỷ luật Đảng. Tất cả sai phạm sẽ được xem xét một cách trình tự, đầy đủ, nếu có những yếu tố vi phạm pháp luật hình sự sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu liên quan đến tham nhũng, lợi ích nhóm sẽ xử lý đúng pháp luật, xử lý triệt để. Việc xử lý nghiêm các sai phạm, siết chặt kỷ luật Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 là cách để mỗi cán bộ, đảng viên tự suy ngẫm, tự điều chỉnh nhận thức, hành động trên tinh thần “thượng tôn pháp luật” và cũng là lời cảnh báo: Bất kỳ cán bộ ở cấp nào, giữ cương vị nào cũng phải chịu sự chi phối của kỷ luật Đảng.

Như trên đã nói, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở trung ương và cơ sở. Để Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước dân, trước Đảng để tự giác thực hiện…”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc và có hiệu quả trước hết là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình để suy ngẫm và hành động, để đấu tranh với chính mình, để xây dựng tổ chức Đảng các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Đảng cũng còn là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức chính trị - xã hội thông qua giám sát, góp ý cho cán bộ, đảng viên nhằm nhân lên cái thiện, cái đẹp, đẩy lùi cái ác, cái xấu, góp phần chăm lo cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, mãi xứng đáng với lịch sử hào hùng, với niềm tin son sắt của nhân dân: Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam!
Cù Xuân Trường
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo