Tin dân, dựa vào dân để đẩy lùi suy thoái

Suy ngẫm đầu tuần | 06:30 Thứ Hai ngày 20/08/2018
(HNM) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Để giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân. Phát huy tư tưởng “nhân dân là gốc” của Người trong điều kiện hiện nay là một điều rất đáng suy ngẫm, đặc biệt là trong bối cảnh tư tưởng của "một bộ phân không nhỏ cán bộ, đảng viên" có nhiều dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nói vậy để thấy rằng việc ngày 9-8-2018, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TƯ ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 124-QĐ/TƯ, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” là rất cần thiết. Qua đó nhằm phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hướng dẫn số 02-HD/TU gồm nhiều nội dung nhưng đặc biệt nhấn mạnh: Khi có ý kiến góp ý, cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm thông báo nội dung và yêu cầu tập thể, cá nhân được góp ý báo cáo, giải trình cụ thể; tổ chức xác minh làm rõ từng nội dung và kết luận cụ thể, xử lý nghiêm các khuyết điểm, sai phạm (nếu có); thông báo đến chủ thể góp ý về kết quả tiếp thu và xử lý... Hướng dẫn cũng nêu rõ 5 trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc thực hiện các nội dung trên.

Hướng dẫn số 02-HD/TU chính là thêm một lần khẳng định tư tưởng “nhân dân là gốc”, tin dân, dựa vào dân được Đảng, Bác Hồ dày công gây dựng suốt 88 năm qua. Trong điều kiện hiện nay, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được coi là giải pháp ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và là một yếu tố bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Có thể thấy, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” luôn là mảnh đất màu mỡ, tiếp tay cho “diễn biến hòa bình”. Không một thế lực thù địch nào có thể bôi nhọ, xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ ta, ngoại trừ chúng ta tự đánh đổ bằng chính sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người giữ cương vị lãnh đạo.

Lịch sử cách mạng cho thấy, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không chừa một ai nếu người đó không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện. Nhưng suy thoái cũng có thể được ngăn chặn từ sớm nếu có sự giám sát, điều chỉnh của tổ chức, cộng đồng. Một người có hành động lệch lạc nếu những người xung quanh lên tiếng góp ý, can ngăn, hoặc mạnh hơn là tỏ thái độ bài xích, ắt hẳn cá nhân đó phải xem xét lại mình.

Người có tư tưởng lệch lạc, nhận thức sai chủ trương của Đảng, Nhà nước, các vấn đề, hiện tượng xã hội tiêu cực đang diễn ra nếu được phân tích, uốn nắn kịp thời sẽ tránh được việc bị kẻ xấu kích động, lợi dụng. Hành vi lệch chuẩn đạo đức trong đời sống, sai trái trong công tác của một số cán bộ, đảng viên vừa qua bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật cho thấy một bài học đắt giá về công tác phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái. Sự "du di" của tiếng nói lương tri rất có thể trở thành sự tiếp tay cho sai phạm!

Đảng phải tin dân, dựa vào dân để kiểm soát quyền lực là yêu cầu thiết yếu hiện nay. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, tin vào dân, dựa vào dân, nếu không có nhân dân giúp sức thì Đảng không làm được việc gì hết. Rời xa dân chúng là cô độc và là căn nguyên của sự đổ vỡ. Đảng cầm quyền nhưng dân là chủ, là gốc.

Vì vậy, “muốn kiểm soát đúng thì cũng phải có quần chúng giúp mới được”. Điều chủ chốt trong tư tưởng Nhà nước của dân là bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ, để giúp cán bộ thực hành chữ liêm”. Lời dạy ấy của Người đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

Đảng ta cũng phải dựa vào dân để làm công tác cán bộ và tổ chức. Xưa nay, nhiều việc ta làm theo kiểu “tự mình”, có tính chất nội bộ, “đóng cửa bảo nhau, rút kinh nghiệm”. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”. Giải pháp tự phê bình và phê bình trong Đảng là cần thiết, nhưng cần hơn là tự phê bình trước dân chúng, có khuyết điểm thì thật thà thừa nhận trước mặt nhân dân. Phải tin vào dân chúng, đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết.

Muốn dân tin, dân chia sẻ niềm vui, đồng cam cộng khổ lúc khó khăn thì tất yếu phải thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên từ lời nói đến hành động phải thực sự là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; phải tôn trọng nhân dân, vừa lãnh đạo vừa phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vừa giáo dục vừa không ngừng học hỏi nhân dân; phải sống chan hòa với nhân dân, quan tâm đến đời sống, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng nhân dân, phải xây dựng cho mình tác phong, thái độ và hành động đúng với vị trí, vai trò của mình, xứng đáng là người mà nhân dân đặt trọn niềm tin cũng như giao phó trách nhiệm. Với người đứng đầu cơ quan, đơn vị - sự nêu gương "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" càng là một "thước đo" không thể thiếu.

Và cũng không thể thiếu, là thực hiện thật tốt cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò quan trọng của mình trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở.

Dựa vào dân với niềm tin sâu sắc trong việc giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên là cách giúp mỗi cá nhân luôn không ngừng tu dưỡng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" đạt hiệu quả lâu bền. Với tổ chức, đây là cách ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái; từ đó thúc đẩy nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. 
Thế Đan
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo