Thông báo về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án đầu tư

Thông báo - Rao vặt | 16:39 Thứ Hai ngày 28/05/2018
Thông báo về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án đầu tư: Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex tại ô đất ký hiệu A1-2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 18-5-2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Constrexim (Constrexim complex) tại ô đất có ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy Hà Nội.
 
Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu thông báo:

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án và các đơn vị chức năng sẽ tiến hành thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng theo quy định (cụ thể theo danh sách bên dưới).

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút các ngày 12-6-2018 (thứ ba) và ngày 13-6-2018 (thứ tư); thực hiện trong giờ hành chính.

Vậy, Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu thông báo để các ông, bà là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, tự giác di chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế trước ngày 4-6-2018. 
 

 

Thông Báo

Về việc dừng toàn bộ các hoạt động, tự giác di chuyển vật tư, tài sản và người ra khỏi khu vực thuộc chỉ giới GPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp Constrexim (Constrexim Complex) tại ô đất ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thực hiện Thông báo số 217/TB-UBND ngày 31-10-2014 của UBND quận Cầu Giấy về kết luận cuộc họp triển khai công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Cầu Giấy và Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 18-5-2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Constrexim (Constrexim complex) tại ô đất có ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy Hà Nội.
 
UBND phường Dịch Vọng Hậu thông báo như sau:
Yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân đang đầu tư, kinh doanh, có công trình xây dựng, tài sản trên khu đất nông nghiệp thuộc chỉ giới GPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp Constrexim (Constrexim Complex) tại ô đất ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy chấm dứt toàn bộ các hoạt động, tự giác di chuyển vật tư, tài sản và người ra khỏi khu vực thuộc chỉ giới GPMB nêu trên trước ngày 4-6-2018.

Nếu sau thời hạn trên, các tổ chức, đơn vị, cá nhân không tự giác chấp hành, UBND phường Dịch Vọng Hậu và các lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Vậy UBND phường Dịch Vọng Hậu thông báo và yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân biết và nghiêm túc thực hiện.
UBND phường Dịch Vọng Hậu
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo