Thông báo bán đấu giá

Thông báo - Rao vặt | 20:11 Thứ Ba ngày 10/07/2018
Công ty cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo mời tham gia đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá; Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1. Khu Đường Cái, thôn Thường Liễu:

Gồm: 15 thửa từ thửa 01 - thửa 15. Tổng diện tích: 1.497,2m2. Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/thửa.

2. Khu Văn Phòng, thôn Gia Phú:

Gồm: 09 thửa đất từ thửa 05 – thửa 13. Tổng diện tích: 987,1m2. Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 27.000.000 đồng/thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/thửa.

3. Khu Đinh Hàn phía Bắc, thôn Lễ Nhuế:

Gồm: 25 thửa đất từ thửa 06 – thửa 30. Tổng diện tích: 2.522,3m2. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/thửa.

4. Khu Đìa Trâu, thôn Đồng Cả, xã Tân Dân:

Gồm: 03 thửa đất từ thửa 04 – thửa 06. Tổng diện tích: 385,9m2. Giá khởi điểm: 1.900.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/thửa.

5. Khu Giõng Con Lỡm, thôn Đồng Cả, xã Tân Dân:
 

Gồm: 35 thửa đất từ thửa 01 – thửa 35. Tổng diện tích: 4.376,1m2. Giá khởi điểm: 1.900.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 36.000.000 đồng/thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/thửa.

6. Khu Cánh Vườn, thôn Gia Phú, xã Tân Dân:

Gồm: 04 thửa đất từ thửa 01 – thửa 04. Tổng diện tích: 409,4m2. Giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 35.000.000 đồng/thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/thửa.

7. Khu Đống Dứa, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân Gồm:

07 thửa gồm thửa 04 và 07 đến 12. Tổng diện tích: 936,6m2. Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 37.000.000 đồng/thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/thửa.

8. Khu Nhà Gác Cao, thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên:

Gồm: 01 thửa đất là thửa số 01 Tổng diện tích: 235,72m2. Giá khởi điểm: 2.300.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/thửa.

9. Khu Ao Làng Thôn Hạ Xã Chuyên Mỹ:

Gồm: 21 thửa đất từ thửa 14 – thửa 19 và thửa 22- thửa 25, thửa 28- thửa 38. Tổng diện tích: 2.131,8m2. Giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 38.000.000 đồng/thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/thửa.

10. Khu ao ông Hiến, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái:

Gồm: 06 thửa đất từ thửa 04 – thửa 09. Tổng diện tích: 539,7m2. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 28.000.000 đồng/thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/thửa.

II. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa.

- Bán hồ sơ từ 06/07/2018 đến 26/07/2018(trong giờ hành chính) tại trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên, tại trụ sở Công ty cổ phần Bán đấu giá Đông Á;

- Thời gian nhận tiền đặt trước từ ngày 25 đến 26/07/2018 trong giờ hành chính cho Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á hoặc chuyển vào tài khoản số 135490415 tại ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long - PGD Tây Hà Nội của Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á

- Thời gian thăm thực địa vào ngày 25, 26/07/2018

III. Thời gian, địa điểm mở phiên công bố giá:

- Thời gian: ngày 29/07/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 0948.612.662 hoặc Công ty cổ phần Bán đấu giá Đông Á; VPGD: N4A khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 0982.233.274. 
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo