Suy luận logic (Kỳ 7)

Góc thiếu nhi | 08:15 Chủ Nhật ngày 08/01/2017
(HNM) - Bài toán 20. Một bảng hình vuông cạnh 4 gồm 16 hình vuông nhỏ. Mỗi hình vuông nhỏ được viết số 1, 2, 3 hoặc 4 sao cho mỗi hàng, mỗi cột hay mỗi đường chéo trong bảng đều có đủ 4 số 1, 2, 3 và 4. Biết ban đầu bảng được điền như sau:

 
Tìm giá trị của A và B.
 
Giải. Số ở hàng 3 cột 2 là 3 (vì số này khác 2 ở dòng 1 cột 2 và khác 4, 1 ở dòng 3).
Tính theo dòng 3 suy ra số ở cột 3 là 2.

Ta có bảng
 


Số A là 2 (vì số này khác 1, 4 ở cột 1 và khác 3 ở đường chéo).
Tính theo cột 1 suy ra số ở hàng 2 là 3.
Do đó số ở hàng 2 cột 2 là 4.
Tính theo cột 2 suy ra số B là 1.
Đáp số. A = 2, B = 1.

Bài toán 21. Một bảng phi tiêu gồm các vòng tròn đồng tâm. Điểm ghi được nếu trúng các phần tính từ tâm ra ngoài là 10, 8, 6, 4 và 2. Sau một số lần bắn, hỏi An không thể có số điểm nào trong những điểm sau: 6, 14, 17, 38, 42, 58?

Giải. Vì các điểm đều chẵn nên không thể có tổng số điểm là số lẻ. Số 17 bị loại.
Ta có 14 = 10 + 4, 38 = 10 + 10 + 10 + 8, 42 = 10 + 10 + 10 + 10 + 2, 58 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 8.
Đáp số. Số 17.

Bài toán 22. Bình có các con tem loại 3.000 đồng và 8.000 đồng. Bình muốn gửi thư cho các bạn ở xa nên có những bạn cần phải dán nhiều tem. Giả sử Bình muốn dán đúng số tiền cước gửi trên thư. Hỏi số tiền cước lớn nhất là bao nhiêu thì Bình sẽ không thể thực hiện được?

Giải. Trước hết, ta thấy các giá cước sau đều thực hiện được (đơn vị nghìn đồng): 14, 15, 16 vì 14 = 3 + 3 + 8, 15 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 16 = 8 + 8.
Nếu số tiền cước lớn hơn 16 thì chỉ việc dán thêm các tem 3. Chẳng hạn 20 = 3 + 3 + 14.
Như thế, các mức cước lớn hơn 13.000 đồng đều có thể thực hiện được việc dán tem.
Ta thấy cước 13.000 đồng không thể dán được tem vừa đúng với số tiền.
Đáp số. 13.000 đồng.

Bài toán 23. Một hệ thống đèn trang trí gồm 8 đèn. Mỗi đèn hiện màu xanh trong 2 phút rồi chuyển sang màu đỏ cũng trong 2 phút. Bắt đầu từ đèn thứ nhất bật màu xanh, cứ sau 10 giây thì một đèn tiếp theo sẽ bật màu xanh. Tính thời gian cả 8 đèn cùng bật màu xanh trong 3 phút đầu tiên của hệ thống đèn.

Giải. Trong 3 phút đầu tiên của hệ thống đèn thì đèn thứ nhất chỉ hiện màu xanh trong 2 phút đầu tiên.
Đổi 2 phút = 120 giây.
Ta thấy bắt đầu từ giây thứ 70, thì cả 8 đèn đều bật màu xanh.
Suy ra thời gian cả 8 đèn cùng bật màu xanh trong 3 phút đầu tiên của hệ thống là 120 – 70 = 50 (giây).
Đáp số. 50 giây.

Kết quả kỳ trước. Thứ tự quanh bàn tròn của năm bạn là E D B A C.

Vì tổng số ghi trên ghế của A và C bằng 9 nên số ghế của A và C là 4 và 5.
Suy ra ghế số 3 là B hoặc E.

Trả lời. Bạn B hoặc bạn E (Trao giải 50.000 đồng/người cho bạn Trương Minh Sơn, lớp 7A11, THCS Nghĩa Tân).

Kỳ này. Tương tự bài 22, thay tem 3.000 đồng và 8.000 đồng bởi tem 3.000 đồng và 5.000 đồng. Câu trả lời gửi về chuyên mục “Toán học, học mà chơi”, Tòa soạn Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hoàng Trọng Hảo
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo