Hà Nội: Chuyển 4 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

Doanh nghiệp | 06:40 Thứ Năm ngày 14/06/2018
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Hà Nội thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Bốn đơn vị trên gồm: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội, Nhà khách UBND TP Hà Nội, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP Hà Nội thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo quy định, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập trên thành công ty cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, UBND TP Hà Nội là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).
 
Phương Nguyên
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo