Năm 2017: Hà Nội bổ sung 1.330 biên chế sự nghiệp y tế, giáo dục

Nhân sự | 14:22 Thứ Ba ngày 06/12/2016
(HNMO) – Chiều 6/12, sau khi xem xét tờ trình của UBND Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2017, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND Thành phố đã thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 với tỷ lệ đại biểu tán thành đạt 84,62%.

Báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XV, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nhấn mạnh, trong năm 2016, các Sở, ban, ngành của TP Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, thị xã.

Đối với đơn vị sự nghiệp, Hà Nội đã hoàn thành sáp nhập 61 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cấp huyện; cơ bản hoàn thành sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay.
 

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.
 
Theo Nghị quyết đã được HĐND Thành phố thông qua, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2017 được phân bổ như sau:

Biên chế hành chính: 10.897 biên chế, trong đó biên chế công chức: 9.116 biên chế (gồm 3 biên chế dự phòng), lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.369 chỉ tiêu và lao động hợp đồng theo định mức: 412 chỉ tiêu.

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 156.740 biên chế, trong đó, biên chế viên chức: 135.123 biên chế (gồm 270 biên chế dự phòng), lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 12.705 chỉ tiêu và lao động hợp đồng theo định mức: 8.912 chỉ tiêu. Trong đó giao lĩnh vực y tế, giáo dục là 122.888 biên chế, tăng 1.330 biên chế gồm 527 biên chế sự nghiệp y tế và 803 biên chế sự nghiệp giáo dục. Các đơn vị sự nghiệp khác giảm 222 biên chế.
Bình Minh Ảnh: Bùi Việt
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo