Quan tâm bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào quy hoạch

Nhân sự | 18:29 Thứ Hai ngày 13/03/2017
(HNMO) - Đây là một trong những nội dung của Hướng dẫn số 01-HD/TU về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 vừa được Thành ủy Hà Nội ban hành.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy quan tâm bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ để bảo đảm cơ cấu trong quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; bổ sung nguồn quy hoạch cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn chưa bảo đảm hệ số. Tuy nhiên, không vì cơ cấu, hệ số mà xem nhẹ tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch.

Cũng theo hướng dẫn trên, việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của ban thường vụ cấp ủy và tập thể lãnh đạo các đơn vị; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan; đề cao tính tiền phong, gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu... Thành ủy Hà Nội nêu rõ: “Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, lợi dụng việc rà soát để trù dập, đưa ra khỏi quy hoạch những người tốt, có năng lực, trình độ, thẳng thắn, đấu tranh với tiêu cực, sai phạm; bổ sung vào quy hoạch những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện”.

Đáng chú ý, theo Hướng dẫn số 01-HD/TU, đối với các trường hợp còn đủ tuổi công tác trên một nhiệm kỳ, là cán bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi đã chuyển công tác đến cơ quan khác (trong Đảng bộ TP Hà Nội) vẫn có thể được xem xét giữ quy hoạch tại đơn vị cũ để thực hiện "quy hoạch mở" và "động”. Thành ủy Hà Nội chỉ đạo: Kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm khuyết điểm, phải xử lý kỷ luật (về Đảng hoặc chính quyền); cán bộ có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đơn vị phải hoàn thành và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong tháng 3-2017.
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo