Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng

Nhân sự | 06:52 Thứ Năm ngày 22/06/2017
(HNM) - Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 2424/BNV-CCVC về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Công văn nêu rõ, việc tổ chức thực hiện thí điểm đổi mới nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là: Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện bổ nhiệm nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn; cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng bộ, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương được quyền đăng ký tham gia dự tuyển...

Nội dung thi gồm 2 phần: Thi viết (kiến thức chung và hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển) và thi trình bày đề án (đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời câu hỏi chất vấn...).

Theo danh sách, có 14 cơ quan trung ương và 22 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm Đề án. Ngoài ra, Bộ Nội vụ khuyến khích các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và các địa phương không được chọn thực hiện thí điểm nhưng có chủ trương của cấp ủy, chính quyền thực hiện bổ nhiệm lần đầu thông qua thi tuyển thì được thực hiện tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo hướng dẫn tại văn bản này.
Hiền Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo