Một số bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng quy định

Nhân sự | 06:36 Thứ Tư ngày 28/06/2017
(HNM) - Chiều 27-6, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cho biết, tính đến ngày 19-6-2017, trên cơ sở đề nghị của bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế năm 2015, 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là: 28.230 người. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số bộ, ngành và địa phương chưa phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế của bộ, ngành, địa phương mình giai đoạn 2015 - 2021 và của từng năm. Một số bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng trình tự.

Ông Nguyễn Tiến Thành khẳng định, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng Đề án tinh giản biên chế phải khẩn trương xây dựng, phê duyệt Đề án tinh giản biên chế và kế hoạch tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 và của từng năm, trong đó phải xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành kế hoạch này các cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm.

Trả lời câu hỏi vì sao trong đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng có mở rộng tới đối tượng không phải đảng viên, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Trương Thành Long nhấn mạnh: Công văn 2424/BNV-CCVC ngày 9-5-2017 hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng về công tác cán bộ nên đã mở rộng là cơ quan có thẩm quyền được quyền đề cử thêm đối tượng nằm ngoài quy hoạch hoặc chưa phải đảng viên.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết thêm: Đây là đề án thí điểm, chứ không phải thay thế quy định hiện nay. Bộ Nội vụ tin tưởng rằng, việc đổi mới cách tuyển chọn này cũng là một trong những giải pháp để khắc phục hạn chế, ngăn ngừa sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

 
Hiền Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo