Tiền đề làm tốt công tác cán bộ

Nhân sự | 06:32 Thứ Năm ngày 13/07/2017
(HNM) - Đến thời điểm này, TP Hà Nội đã hoàn thành đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ bản hoàn thành tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là tiền đề quan trọng cho thành phố thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ảnh minh họa

Giảm tình trạng làm trái ngành, nghề

Thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22-4-2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và các thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, TP Hà Nội đã chọn 4 đơn vị là Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, quận Long Biên, huyện Đan Phượng triển khai làm điểm.

Xác định đây là việc mới và khó nên trong quá trình triển khai thí điểm, Sở Nội vụ đều đồng hành cùng các đơn vị. Qua đó, TP Hà Nội là đơn vị tiên phong, sớm có sản phẩm trình Bộ Nội vụ thẩm định. Đến ngày 31-12-2015, Bộ Nội vụ có Quyết định 2076/QĐ-BNV phê duyệt danh mục vị trí việc làm của TP Hà Nội với 366 vị trí. Trong năm 2016, 2017, thành phố tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của việc xây dựng đề án vị trí việc làm là xác định bản mô tả công việc, khung năng lực. Và đến ngày 30-6-2017, 23 cơ quan hành chính của TP Hà Nội đã hoàn thành bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm.

Một điểm đáng chú ý là Hà Nội đi trước một bước khi ngoài bản mô tả khung năng lực còn xác định được số biên chế, số lượng và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm trong giai đoạn 2017-2021. Điều này giúp cho việc tuyển dụng từng vị trí, từng chuyên ngành đều có các tiêu chí rõ ràng, giảm dần tình trạng làm trái ngành, trái nghề.

Đặc biệt, trước việc triển khai đề án vị trí việc làm trong khối đơn vị sự nghiệp gặp những khó khăn hơn do các bộ chuyên ngành chưa có hướng dẫn cụ thể, TP Hà Nội đã chủ động đưa ra giải pháp hướng dẫn các đơn vị căn cứ vào Nghị quyết 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% số lượng biên chế. Vì vậy, thành phố yêu cầu đối với những đơn vị không thuộc khối y tế, giáo dục trong giai đoạn 2017-2021 phải giảm 10% so với số biên chế được giao năm 2015.

Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế (Sở Nội vụ Hà Nội) Nguyễn Tiến Trung nhận định: “Đây là việc chưa có tiền lệ, thậm chí ngay với một số cán bộ được giao thực hiện cũng chưa hiểu hết nội hàm của công việc này. Song, bằng sự học hỏi, trách nhiệm, các cơ quan đã tích cực thực hiện và đạt kết quả tốt”.

Căn cứ đánh giá hiệu quả công việc

Quận Long Biên là một trong những đơn vị sớm hoàn thành đề án vị trí việc làm (tháng 8-2016) và áp dụng tạm thời ngay sau khi hoàn thành. Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Long Biên Nguyễn Thanh Thủy cho biết: “Từ cơ sở đề án vị trí việc làm, quận cho rà soát để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được theo học những lớp đào tạo kỹ năng mềm theo nhu cầu và yêu cầu của vị trí việc làm. Qua đó, chất lượng giải quyết công việc được nâng lên”.

Tương tự, tại quận Hà Đông, ngay sau khi thực hiện xong việc điều chỉnh danh mục vị trí việc làm và xác định biên chế của từng vị trí theo quy định, quận đã căn cứ vào đó tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đều cho rằng, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm rất hữu ích, là tiền đề để thực hiện tốt các nội dung khác về công tác cán bộ. Vì qua đây có thể xác định khá chính xác được biên chế cho các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao; là căn cứ để các đơn vị đánh giá mức độ hoàn thành công việc một cách thực chất.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng đánh giá: “Đề án vị trí việc làm là cơ sở căn bản, quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức mà từ trước đến giờ chưa có. Tuy nhiên, đây mới là sản phẩm bước đầu, chưa nên hài lòng và dừng lại với kết quả đạt được. Trong quá trình triển khai, các đơn vị phải tiếp tục điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội, phù hợp với quá trình cải cách hành chính và với nội dung quản lý nhà nước”.
Phong Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo