Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội giữ chức Giám đốc Sở TT-TT

Nhân sự | 19:35 Thứ Năm ngày 28/12/2017
(HNMO) - Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Tân Giám đốc Sở TT-TT Nguyễn Ngọc Kỳ (thứ hai từ phải sang). Ảnh: Internet

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 8899/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 12-4-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19-2-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo... và xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3247/TTr-SNV ngày 21-12-2017 về công tác cán bộ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã quyết định:

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Kỳ, sinh ngày 28-6-1970, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội đến nhận công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. 

Quyết định 8899/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.
Bộ Nội vụ bổ nhiệm hai Phó Vụ trưởng trúng tuyển trong kỳ thi tuyển lãnh đạo
Với phần trình bày, bảo vệ đề án xuất sắc, vượt qua các ứng viên, ông Trần Trung Kiên và bà Phạm Thu Hằng đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý lần đầu tiên được Bộ Nội vụ tổ chức, với số điểm lần lượt là 79,9 và 83,4.  
Bảo Hân
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo