Hà Nội sẽ giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015

Nhân sự | 06:41 Thứ Tư ngày 11/04/2018
(HNM) - Ngày 9-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 1715/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố năm 2018.

Chương trình đã đề ra chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trong 8 lĩnh vực chính, gồm: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Đáng chú ý, thành phố tiếp tục siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được HĐND thành phố thông qua. Trong đó, thành phố tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương; phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Thành phố cũng hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước, phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Trong năm, thành phố sẽ giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015…
Thành Vinh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo