Tổ chức thi thăng hạng đối với viên chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập

Nhân sự | 07:08 Thứ Năm ngày 17/05/2018
(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố.

Theo đó, đối tượng dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên là viên chức đang xếp lương nhân viên (từ mã ngạch 01.005 đến 01.011), cán sự (mã ngạch 01.004); viên chức xếp lương cao đẳng (A0-01a.003) đang làm việc tại bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận khác không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố, có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đối tượng dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính là viên chức đang xếp lương theo mã số 01.003, đang làm việc tại bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận khác không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Viên chức thi thăng hạng 3 môn, gồm: Kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ. UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 2278/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính TP Hà Nội; Quyết định số 2279/QĐ-UBND thành lập Ban giám sát thi thăng hạng viên chức hành chính TP Hà Nội.

 
Thành Vinh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo