Hà Nội phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng đạt 25% trở lên

Nhân sự | 07:06 Thứ Sáu ngày 18/05/2018
(HNM) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng vừa thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của TP Hà Nội trong tình hình mới.

Chỉ thị yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 15-10-2007 của Thành ủy Hà Nội về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đặc biệt là triển khai thực hiện sâu rộng, nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ của Thủ đô, đất nước trong thời kỳ mới.

Trong những nhiệm kỳ tới, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp từ 25% trở lên; nữ đại biểu tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, HĐND các cấp từ 35% trở lên; đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách liên quan tới phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, có hiệu quả cao. Định kỳ hằng năm, cấp ủy chủ trì làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp và tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất về hoạt động của tổ chức hội và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ trên địa bàn…
Thành Vinh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo