Bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng

Nhân sự | 05:58 Thứ Ba ngày 11/09/2018
Sáng 10-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2018-2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự.


Tại lễ khai giảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện được đổi mới theo hướng tinh giản, cắt bỏ các nội dung trùng lặp, chưa phù hợp; đồng thời, cập nhật các nội dung trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; bổ sung những nội dung mới, nhất là những vấn đề thực tiễn nóng hổi đang tác động đến sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 145-QĐ/TƯ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo đó, Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị cho toàn hệ thống chính trị; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước... Đây là vinh dự song cũng là trọng trách to lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống Học viện, của mỗi cán bộ, giảng viên và học viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm học 2018-2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng, vì vậy Học viện chủ động cùng Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan sớm hoàn thành nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, lựa chọn giảng viên và cách thức tổ chức phù hợp, tích cực chuẩn bị các điều kiện có liên quan khác để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Cùng với đó, Học viện cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với các chương trình nghiên cứu về những giải pháp nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học vào thực tiễn; tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, quản lý học viên, hướng tới mô hình Học viện thông minh...
TTXVN
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo