Muốn tự chủ, các trường không được vi phạm quy định về tuyển sinh

Tuyển sinh | 06:29 Thứ Hai ngày 19/09/2016
(HNM) - Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo đó, điều kiện thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học: Đã thành lập Hội đồng trường, Hội đồng trường đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc; bảo đảm tỷ lệ sinh viên chính quy/giảng viên cơ hữu theo quy định hiện hành; đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số trúng tuyển và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp...
 

Ảnh minh họa.

Để được tự chủ, các trường không được vi phạm các quy định khác về tuyển sinh, quản lý đào tạo và các quy định khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính đến ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ...

Dự thảo nêu rõ về giá dịch vụ GD-ĐT áp dụng cho từng loại hình đơn vị tự chủ. Đối với dịch vụ chưa có quy định mức giá hoặc khung giá cụ thể, các đơn vị được xác định giá dịch vụ trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Lộ trình tính đủ chi phí như sau: Năm 2016 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp; đến năm 2018 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý; đến năm 2020 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.
Khánh Vũ
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo