Gặp gỡ các già làng, trưởng bản, nghệ nhân các dân tộc thiểu số

Văn hóa | 11:12 Thứ Năm ngày 20/04/2017
(HNMO) – Sáng nay (20-4), Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc và Hội thảo giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Vai trò của các già làng, trưởng bản luôn được khẳng định trong công cuộc bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam (ảnh minh họa).

Hội nghị - hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, với mục đích tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, hội nghị, hội thảo lần này còn tạo điều kiện cho các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của các dân tộc được giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp mang tính cấp bách, thiết thực, phù hợp với dân tộc mình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc ngày càng hiệu quả trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tham dự Hội nghị-Hội thảo có 190 đại biểu là các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín các dân tộc khu vực phía Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh).

Hội nghị-Hội thảo tập trung vào một số vấn đề như: Xác định nội dung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người ra khỏi tình trạng có nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, cơ chế chính sách đặc thù phù hợp để bảo tồn văn hóa các dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Hội thảo còn gặp gỡ, lấy ý kiến của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người uy tín cùng tìm ra các giải pháp cụ thể thiết thực để bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc có hiệu quả…

Trong hội thảo, Bộ VH,TT&DL thực hiện phổ biến, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thông báo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn trong giai đoạn hiện nay.
Hoàng Lân
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo