Nâng cao nhận thức lý luận về văn học, nghệ thuật

Văn hóa - Du lịch | 13:07 Thứ Bảy ngày 11/11/2017
 (HNMO)- Sáng 11-11, tại tỉnh Nghệ An, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay”.

Có hơn 200 học viên tham gia lớp tập huấn.


Tham gia lớp học có hơn 200 học viên là các cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên, giảng viên, giáo viên, phóng viên, biên tập viên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phía Bắc và một số tổ chức, cơ quan trung ương. Đây là lớp thứ 14 được tổ chức từ năm 2009 đến nay. Giảng dạy tại lớp tập huấn là các đồng chí lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia cấp cao.

Phát biểu khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương khẳng định, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo văn hoá, văn học, nghệ thuật, nhất là từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Trong quá trình đó, tư duy lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật tiếp tục đổi mới, bổ sung, phát triển, góp phần cổ vũ, khích lệ, tạo niềm tin cho văn nghệ sĩ.

Tuy nhiên, như Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã đề cập và thực tiễn cho thấy, cùng với một số hạn chế, hoạt động lý luận, phê bình lĩnh vực này còn bất cập, chưa giải đáp được nhiều vấn đề thiết yếu của đời sống. Lý luận văn học, nghệ thuật mác-xít chưa được nghiên cứu và phát huy tương xứng với vai trò và giá trị của nó. Hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật chưa thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, điều chỉnh và đồng hành với sáng tác. Chất lượng khoa học và tính chuyên nghiệp, tính chiến đấu của phê bình bị xem nhẹ; xuất hiện lối phê bình cảm tính, dễ dãi, thiếu hệ thống tiêu chí tin cậy…

Qua khoá tập huấn diễn ra trong 4 ngày từ 11 đến 14-11, các học viên sẽ được cung cấp thông tin; trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ nhận thức về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, kỹ năng phê bình và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Dự kiến, từ nay đến hết năm 2017, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương sẽ tổ chức tiếp lớp tập huấn thứ 15 dành cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tại thành phố Cần Thơ.
Hiền Lương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo