Hà Nội: Tăng cường năng lực quản lý và thực thi luật bảo hộ quyền tác giả

Văn hóa | 08:27 Thứ Sáu ngày 15/06/2018
(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về việc thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan (ảnh minh họa)

Kế hoạch nhằm triển khai cụ thể, có hiệu quả đề án trên, ban hành kèm theo Quyết định 88/QĐ-TTg ngày 20-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời bám sát kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của thành phố.

Các nội dung chủ yếu của kế hoạch gồm: Nghiên cứu, rà soát đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế để phù hợp với quy định tại Quyết định 88/QĐ-TTg ngày 20-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ; ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả.

Ngoài ra, kế hoạch cũng nhấn mạnh vào nội dung tổ chức thanh tra, kiểm ta, đấu tranh phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật trong lĩnh vực; tham gia, tổ chức các hội nghị, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Hoàng Lân
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo