Doanh nhân kiều bào đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước

Xã hội | 07:02 Thứ Bảy ngày 16/02/2013

Ông Đặng Trần Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế, khoa học công nghệ (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài) cho biết, ở trong nước đến nay đã có 51/63 tỉnh, thành phố có các dự án đầu tư của kiều bào với hơn 3.500 doanh nghiệp có số vốn đăng ký và đóng góp trên 8 tỷ USD, phần lớn từ các nước như Mỹ, Canada, Australia, Nga, Pháp, Hà Lan, Séc…

Lượng kiều hối gửi về nước đạt mức cao, gia tăng năm sau cao hơn năm trước . Đầu tư và kiều hối gửi về đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và là nguồn bổ sung ngoại tệ cho đất nước. Thời gian tới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản, chính sách nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, kinh doanh, phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tập hợp cộng đồng, củng cố và tăng cường hoạt động của các hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng đất nước.

Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo