Ký kết phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Dân tộc thành phố

Xã hội | 16:02 Thứ Năm ngày 22/09/2016
(HNMO) – Ngày 22/9, tại Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2016-2020 giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Dân tộc thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc nói chung và công tác dân vận nói riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.
 

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Tất Vinh thực hiện ký kết.

Sau 5 năm (2011 - 2015) triển khai thực hiện chương trình phối hợp, công tác dân tộc trên địa bàn thành phố có những bước phát triển vượt bậc cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thành phố, đời sống của đồng bào được cải thiện rõ rệt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp. Kết cấu hạ tầng cơ sở được chú trọng đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân.

Các chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, kịp thời. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Trình độ dân trí ngày càng được nâng lên. Văn hóa truyền thống được giữ gìn và dần được khôi phục. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng hơn. Tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu dần được đẩy lùi. Đồng bào dân tộc sống bình đẳng, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau khắc phục khó khăn, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung chương trình phối hợp gồm: Phối hợp trong công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến dân tộc và công tác dân tộc; Phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân; Phối hợp trong công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và cốt cán cơ sở; Phối hợp trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình dân tộc và công tác dân tộc; Phối hợp trong công tác học tập, trao đổi thông tin về tình hình dân tộc, công tác vận động quần chúng; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc do Trung ương và Thành phố giao. Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hàng năm và luân phiên tổ chức đánh giá. Sau 3 năm tổ chức sơ kết, 5 năm tổ chức tổng kết và đề ra chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo. 
PV
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo