Phát hiện, xử lý 119 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử

Xã hội | 14:11 Thứ Sáu ngày 28/10/2016
(HNMO) - Sáng 28/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã có báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu

Tổng Thanh tra Chính phủ nhận định, công tác PCTN đã thúc đẩy sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân. Hệ thống bộ máy nhà nước, thể chế, chính sách được hoàn thiện hơn cùng với việc mở rộng công khai, minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Chính sách, pháp luật về PCTN được đưa vào hệ thống truyền thông, giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao nhận thức trong xã hội và tạo lập nền tảng quan trọng để hình thành văn hóa PCTN. 

Về một số kết quả cụ thể, số người đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập là trên 1 triệu người, đạt 99,1% so với số người phải kê khai. Số bản kê khai đã công khai là 993.127 bản, đạt tỷ lệ 98,9%. Có 414 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, chưa phát hiện trường hợp nào kê khai không trung thực. Trong năm cũng chưa phát hiện trường hợp vi phạm liên quan đến quà tặng.

"Quy định về việc nộp lại quà tặng còn hình thức. Việc thực hiện quy định này chưa nghiêm, hiệu quả thấp và trên thực tế cũng rất khó kiểm soát do phụ thuộc nhiều vào tính tự giác, đạo đức của cán bộ, công chức" - ông Phan Văn Sáu cho biết.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra tại 2.894 cơ quan, tổ chức tại các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trên cả nước đã phát hiện và xử lý 119 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử.

Các cấp, các ngành đã chuyển đổi vị trí công tác 8.812 lượt cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tích cực phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, một số ngành, lĩnh vực và địa bàn gặp nhiều khó khăn do các quy định về vấn đề này chưa sát với đặc điểm tình hình, cần được xem xét điều chỉnh.

Về công tác thanh tra, toàn ngành đã triển khai 6.732 cuộc thanh tra hành chính và 274.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện vi phạm 135.379 tỷ đồng, 14.613 ha đất; kiến nghị thu hồi 53.282 tỷ đồng và 6.551 ha đất (đã thu hồi 11.646 tỷ đồng, 739 ha đất).

Cũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra đã phát hiện 49 vụ, 95 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn thừa nhận: "Tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến, tính chất rất nghiêm trọng và chưa bị đẩy lùi. Công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương còn chưa đồng đều. Không ít địa phương đã thực hiện chưa tốt công tác PCTN. Công tác PCTN nói chung chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra và vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém".
Không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tổ chức sáng 27/10 tại Hà Nội. 
Bảo Hân
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo