Quận Ba Đình triển khai “Năm kỷ cương hành chính 2017”

Xã hội | 15:52 Thứ Ba ngày 03/01/2017
(HNMO)- Sáng 3-1, UBND quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị “Năm kỷ cương hành chính 2017” tới các phòng, ban chức năng và UBND các phường trên địa bàn quận.

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Năm kỷ cương hành chính 2017, tại hội nghị, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình yêu cầu các đơn vị từ quận đến cơ sở, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc… thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND quận, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ sự chỉ đạo, điều hành kết luận của Chủ tịch, các đồng chí Phó chủ tịch và thủ trưởng các đơn vị. Chủ tịch UBND quận Đỗ Viết Bình cũng nêu rõ, để triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời chỉ đạo của UBND quận về kiện toàn sắp xếp bộ máy, các bộ phận đầu mối phải bảo đảm nguyên tắc một đầu mối, một việc xuyên suốt, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, chuyên môn của từng cán bộ công nhân viên chức; rà soát hoàn chỉnh, bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, xây dựng ban hành và công khai quy trình giải quyết công việc trong nội bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện văn hóa công sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám chịu trách nhiệm, gây phiền hà sách nhiễu trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp… Tăng cường kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.
 
Thanh Hải
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo