Quận Long Biên triển khai “Năm kỷ cương hành chính 2017”

Xã hội | 06:25 Thứ Tư ngày 11/01/2017
(HNM) - Sáng 10-1, quận Long Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016, triển khai "Năm kỷ cương hành chính 2017".

Năm qua, quận Long Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy về "Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường". Qua đó, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền từ quận tới cơ sở được nâng cao. 100% các phòng, ban, đơn vị đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành, thực thi công vụ theo chương trình, kế hoạch công tác gắn với kiểm tra, đánh giá xếp loại khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng. Bộ phận "một cửa" của quận và các phường tiếp tục duy trì ổn định, nền nếp, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt cao. Quận đã triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Năm 2017, quận Long Biên tập trung duy trì thực hiện nghiêm giải pháp chỉ đạo điều hành thực thi công vụ với nguyên tắc "3 theo" (điều hành theo quy chế, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình) và "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả).
 
Hiền Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo