Hà Nội: Ban hành mức hỗ trợ chi phí hỏa táng kể từ ngày 20-2

Xã hội | 11:54 Thứ Tư ngày 15/02/2017
(HNMO) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP quy định cụ thể mức hỗ trợ chi phí hoả táng 3 triệu đồng/ca với thi hài người lớn và 1,5 triệu đồng/ca với thi hài trẻ em dưới 6 tuổi; hỗ trợ chi phí vận chuyển 500.000 đồng/ca tại khu vực nội thành và 1 triệu đồng/ca tại khu vực ngoại thành.

Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán kinh phí giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, khuyến khích UBND các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng của địa phương.

UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và phương án thực hiện hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng cụ thể hàng năm, gửi Sở LĐ-TB&XH và Sở Tài chính, báo cáo UBND TP theo quy định.

Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng hàng năm; chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn TP.

Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách hàng năm đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn TP; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích, chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-2 tới và thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21-3-2016 của UBND TP và Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25-1-2013 của UBND TP.
T.Hoa
Từ khoá
Bình luận (1)
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo