Ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân

Xã hội | 14:40 Thứ Năm ngày 16/02/2017
(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy chế được ban hành nhằm ghi nhận, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Quy chế gồm 5 chương, 20 điều; quy định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân; trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đơn vị có liên quan trong công tác khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, doanh nghiệp đạt thành tích trong năm sẽ được xem xét khen thưởng theo hai phương diện: Thành tích toàn diện (theo 10 nhóm, ngành kinh doanh; tiêu chí 100 điểm; được xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ và UBND thành phố, Bằng khen của UBND thành phố cho mỗi nhóm) và thành tích theo chuyên đề (6 chuyên đề: Nộp ngân sách, xuất khẩu; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; sử dụng lao động; đóng góp an sinh xã hội hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị khác; được xét thưởng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND thành phố).

Quy chế là sự cụ thể hóa chủ trương đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, bình đẳng trong đánh giá khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Qua việc ban hành Quy chế, thành phố khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực tháo gỡ khó khăn, chủ động xây dựng mục tiêu phấn đấu trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020 thành lập thêm 200.000 doanh nghiệp.

Toàn văn Quy chế xem tại đây.
Khánh Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo