Chú trọng việc khen thưởng người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở

Xã hội | 06:48 Thứ Ba ngày 21/03/2017
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương vừa yêu cầu đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua để công tác này đi vào hiệu quả thực chất.

Theo Thủ tướng, năm 2017, trong bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trật tự xã hội, với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, công tác thi đua, khen thưởng phải đổi mới mạnh mẽ.

Thủ tướng lưu ý công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở; chú ý khen thưởng, vinh danh nhà khoa học nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ; lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển đất nước; quan tâm khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho cộng đồng...
Thư Kỳ
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo