TP Hà Nội ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Xã hội | 06:43 Thứ Sáu ngày 21/04/2017
(HNM) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

Quy định gồm 9 chương, 25 điều. Điểm đáng chú ý là việc bình xét khen thưởng được thực hiện theo các nguyên tắc: Không khen trùng (không lấy một thành tích để làm hồ sơ đề nghị xét khen thưởng nhiều lần; một đối tượng chỉ được một đơn vị đề nghị khen thưởng). Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người lao động trực tiếp; khi đề nghị khen thưởng đối với cá nhân cấp thành phố phải bảo đảm ít nhất 75% là người lao động trực tiếp.

Ngoài ra, chuyên đề thi đua do cấp nào phát động thì cấp đó xét khen thưởng. Trường hợp tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng lớn đối với thành phố, UBND thành phố sẽ xem xét khen thưởng… Trong một năm chỉ đề xuất khen thưởng cấp thành phố không quá 2 lần đối với tập thể và cá nhân tham gia nhiều chuyên đề thi đua.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28-4-2017, đồng thời thay thế các quyết định: Số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30-12-2011; số 99/2014/QĐ-UBND ngày 31-12-2014; số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19-9-2011; số 31/2011/QĐ-UBND ngày 19-9-2011.
Thành Vinh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo