30 quận, huyện, thị xã chưa hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xã hội | 06:58 Thứ Hai ngày 29/05/2017
(HNM) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết: Đến ngày 25-5, 30 quận, huyện, thị xã chưa hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (giấy chứng nhận) đối với 13.478 thửa đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; chưa hoàn thành kê khai, đăng ký đất đai 14.592 thửa; chưa cấp 45.738 giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, toàn thành phố vẫn chưa cấp 9.906 giấy chứng nhận cho các tổ chức; 29.382 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở; 2.953 giấy chứng nhận tại dự án nhà tái định cư…

Để tháo gỡ vướng mắc cho các quận, huyện, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổng hợp 33 câu hỏi, giải đáp liên quan công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu, kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận cho nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, tái định cư. Dự kiến cuối tháng 5 này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ phát hành tài liệu trên, giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao…
Kim Nhuệ
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo