Hà Nội: Công bố dự thảo kết luận thanh tra toàn diện khu đất sân bay Miếu Môn

Xã hội | 12:26 Thứ Sáu ngày 07/07/2017
(HNMO) - Sáng 7-7, tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. 

Đại diện người dân xã Đồng Tâm được mời tham gia Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Đỗ Văn Đương, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; Phan Thăng Long, Phó Cục trưởng Cục 1, Thanh Tra Chính phủ; Nguyễn Văn Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Quốc Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đoàn Duy Khương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; cùng giám đốc một số sở, ban, ngành của TP; lãnh đạo huyện Mỹ Đức; lãnh đạo, đại diện ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Đồng Tâm.

Tại hội nghị, ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh thanh tra TP Hà Nội, Trưởng Đoàn Thanh tra đã công bố dự thảo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Thanh tra Thành phố đã có các Quyết định: số 1121/QĐ-TTTP-P5 ngày 20-4-2017; số 1178/QĐ-TTTP-P5 ngày 25-4-2017 và số 1449/QĐ-TTTP-P5 ngày 16-5-2017 về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và ngày 7-7-2017 đã thông qua Dự thảo kết luận thanh tra với các nội dung chính như sau:

Về nguồn gốc đất sân bay Miếu Môn

Theo Quyết định số 113/TTg ngày 14-4-1980 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 386-QĐ/UB ngày 10-11-1981 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20-10-2014 của UBND Thành phố, kết quả đo đạc, kiểm tra mốc giới sân bay Miếu Môn ngày 21-6-2017 thì từ năm 1981 đến nay, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn có các mốc giới bê tông cốt thép được cắm trên thực địa còn nguyên, là đất quốc phòng, do các đơn vị quốc phòng quản lý và sử dụng, có diện tích 236,9 ha, tăng 28,9 ha so với diện tích ghi trong Quyết định số 113/TTg ngày 14-4-1980 của Thủ tướng Chính phủ.

Diện tích 28,9 ha tăng này chính là diện tích 31,9 bị ảnh hưởng của thi công thuộc địa giới hành chính huyện Chương Mỹ, không sản xuất nông nghiệp được và nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 xây dựng sân bay Miếu Môn mà Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh (sau khi trừ đường giao thông 2,5 ha và sai số do đo đạc 0,5 ha). Trong diện tích 236,9 ha có 64,11 ha thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (giảm 0,55 ha so với diện tích đất mà 03 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh trước đây do sai số đo đạc).

Về quản lý và sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm

Theo Quyết định số 386-QĐ/UB ngày 10-11-1981 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, Bộ Tư lệnh công binh đã nhận bàn giao, đền bù 239,9 ha đất, trong đó có 64,66 ha đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm do 03 đơn vị bàn giao (HTX nông nghiệp Đồng Tâm 14,36 ha; Xí nghiệp vôi đá Miếu Môn 3ha; Nông trường quốc doanh Lương Mỹ 14,3 ha).

Trong quá trình quản lý, các đơn vị quốc phòng (Bộ Tư lệnh công binh từ 1981 -1989, Lữ đoàn 28 Quân chủng Phòng không Không quân từ 1989 đến nay) đã cắm mốc giới bê tông cốt thép tại thực địa lập các sơ đồ năm 1988, 1992 (đã được các xã Trần Phú, Mỹ Lương của huyện Chương Mỹ và xã Đồng Tâm của huyện Mỹ Đức xác nhận không có tranh chấp), bản đồ hiện trạng sân bay Miếu Môn năm 2013 xây dựng các công trình phục vụ quốc phòng.

Tuy nhiên, khi nhận bàn giao 31,9 ha đất bị ảnh hưởng của thi công do Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao, các đơn vị quốc phòng không báo cáo Bộ Quốc phòng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, là thiếu sót; không thực hiện di dời 05 hộ được Ủy ban hành chính xã Đồng Tâm cho mượn đất để làm nhà ở và sản xuất cải thiện đời sống trên đất quốc phòng từ trước năm 1980, để các hộ lấn chiếm, cho, tặng, chuyển nhượng, xây dựng công trình trái phép là buông lỏng quản lý đất quốc phòng. Mặt khác, trong quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng đã ký hợp đồng giao khoán hàng năm với UBND xã Đồng Tâm để UBND xã giao cho các đội sử dụng vào mục đích nông nghiệp là không đúng quy định (từ năm 2012 không giao khoán nữa nhưng đến nay các hộ dân vẫn đang sản xuất nông nghiệp tại đây).

Năm 2014, Lữ đoàn 28 đã xác định diện tích đất sân bay đang quản lý là 239,2 ha, lập hồ sơ đề nghị UBND Thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng tại Thông báo số 961A/TB-LĐ ngày 23-10-2014 trả lời công dân tố cáo thực tế hiện nay đơn vị vẫn quản lý diện tích 208 ha được thể hiện trên đường bao 16 mốc giới, là thiếu chính xác, không đúng với thực tế và hồ sơ quản lý đất đai do đơn vị quản lý.

Trong quá trình quản lý về dân cư và trật tự xây dựng, UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng. Mặt khác, từ năm 2003 đến năm 2010, UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai.

Năm 2016, thực hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền về thực hiện công tác GPMB, di dời các hộ dân đang sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, UBND Thành phố đã chỉ đạo, UBND huyện Mỹ Đức đã triển khai công tác GPMB là đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại dự thảo các phương án bồi thường hỗ trợ của 14 hộ dân, chưa làm rõ nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng, thời điểm phát sinh công trình xây dựng, việc ăn ở thực tế của từng hộ, do đó, UBND huyện Mỹ Đức và các ngành có liên quan đã thống nhất thu hồi Dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ GPMB đã lập cho 14 hộ dân trước đây.

Tháng 2-2017, một số công dân tự ý tổ chức đo đạc, phân lô trên diện tích đất Tập đoàn Viễn thông Quân đội đang thực hiện dự án quốc phòng trong diện tích đất sân bay Miếu Môn mặc dù UBND xã Đồng Tâm đã có thông báo nêu rõ đây là đất quốc phòng, đề nghị các công dân không được vi phạm pháp luật, nhưng trong các ngày từ 25 đến 28-2-2017, một số công dân vẫn cố tình đưa máy móc vào để chia đất, xây dựng công trình trái phép là hành vi chiếm đất quốc phòng, coi thường pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Khoản 1, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.
 

Phó Chánh Thanh tra Nguyễn An Huy công bố dự thảo kết luận thanh tra.

Về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của một số công dân xã Đồng Tâm

Từ tháng 12-2013 đến trước năm 2017, một số công dân tố cáo 47 nội dung cán bộ xã Đồng Tâm có sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm (không liên quan đến đất sân bay Miếu Môn) đã được UBND Thành phố, UBND huyện Mỹ Đức giải quyết theo quy định. Qua giải quyết đơn thư, UBND Thành phố đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm của lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND huyện, lãnh đạo và cán bộ UBND xã Đồng Tâm. Đến nay, đã kỷ luật về Đảng đối với 19 cá nhân có sai phạm (08 người bị xử lý kỷ luật khai trừ Đảng, 06 người bị Cảnh cáo, 05 người bị Khiển trách); kỷ luật về chính quyền 14 người (Cảnh cáo 12 người, Khiển trách 01 người và Buộc thôi việc 01 người). Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng (nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm) để phục vụ công tác điều tra.

Đối với nội dung tố cáo ông Trần Ngọc Viễn lấn chiếm đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn đã được Lữ đoàn 28 Quân chủng Phòng không Không quân giải quyết theo thẩm quyền tại Thông báo số 961A/TB-LĐ ngày 23-10-2014.

Năm 2017, một số công dân tố cáo UBND huyện Mỹ Đức bán 6,8 ha thu lợi bất chính 4.080 tỷ đồng; sử dụng ngân sách huyện Mỹ Đức để bồi thường cho 14 hộ; bồi thường cho các hộ dân không đúng Luật Đất đai, cao hơn so với hạn mức 360m2/hộ đang áp dụng tại địa phương. Về các nội dung này, qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, đối chiếu với các quy định pháp luật, Thanh tra Thành phố thấy: không có việc UBND huyện Mỹ Đức bán 6,8 ha thu lợi bất chính, không có việc UBND huyện Mỹ Đức sử dụng ngân sách để bồi thường cho 14 hộ dân. Nếu các phương án bồi thường, sau khi công khai lấy ý kiến nhân dân được phê duyệt chính thức, thì nguồn kinh phí do Tập đoàn Viễn thông quân đội sẽ chi trả. Đối với nội dung liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ cho 14 hộ dân: làm việc với Đoàn Thanh tra, các sở, ngành của Thành phố đã thống nhất thu hồi dự thảo phương án Bồi thường hỗ trợ do UBND huyện Mỹ Đức lập cho 14 hộ dân trước đây và xây dựng lại phương án bồi thường GPMB theo đúng thực tế và đúng quy định của pháp luật.

Đối với 03 nội dung kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân xã Đồng Tâm, đã được Thanh tra Thành phố làm rõ. Theo đó: không có diện tích 59 ha đất nông nghiệp xứ đồng Sênh như công dân nêu, diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có 64,11 ha, là đất quốc phòng; đề nghị trả tiền bồi thường về đất khi GPMB khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng cho nhân dân xã là không có cơ sở; diện tích 28,7 ha chênh lệch giữa Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20-10-2014 của UBND Thành phố với Quyết định số 113/TTg ngày 14-4-1980 của Thủ tướng Chính phủ (theo kết quả đo đạc ngày 21-6-2017 là 28,9 ha) chính là diện tích 31,9 ha bị ảnh hưởng của thi công thuộc địa giới hành chính huyện Chương Mỹ nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 sân bay Miếu Môn do Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh sau khi trừ đường giao thông 2,5 ha và sai số đo đạc 0,5 ha.

Các kiến nghị của Đoàn Thanh tra

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân trực tiếp quản lý sân bay Miếu Môn đã để xảy ra những sai sót nêu tại kết luận; chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện Mỹ Đức và UBND xã Đồng Tâm kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót nêu tại kết luận, rà soát kỹ để xây dựng lại phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân, trường hợp phát hiện có vi phạm về đất đai thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; giao UBND huyện Mỹ Đức phối hợp với các đơn vị quốc phòng có biện pháp cương quyết buộc những công dân đang chiếm giữ trái phép đất quốc phòng di chuyển tài sản, hoa màu, trả lại mặt bằng cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội để thực hiện xây dựng các công trình quốc phòng; đồng thời chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức và cá nhân có liên quan đối với việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu kết thúc Hội nghị

Tiếp đó, Chánh Thanh tra TP Nguyễn Văn Tuấn Dũng đã trực tiếp điều hành, lắng nghe và giải đáp các ý kiến phát biểu của đối tượng thanh tra gồm đại diện cơ quan quản lý đất sân bay Miếu Môn, các đơn vị quản lý trực tiếp và những người có liên quan, đặc biệt là ý kiến của một số công dân xã Đồng Tâm.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt; Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng; ông Đoàn Văn Liêm, đại diện Lữ đoàn 28 Quân chủng Phòng không Không quân; Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Trọng Đông; ông Trương Quang Thiều, Trưởng ban Chỉ đạo GPMB TP đều lắng nghe kỹ lưỡng và hoàn toàn nhất trí với dự thảo kết luận thanh tra.

Phát biểu sau đó, một số công dân trên địa bàn xã Đồng Tâm mong muốn được nghiên cứu kỹ thêm về dự thảo kết luận, cung cấp thêm các chứng cứ cho Đoàn thanh tra trước khi kết luận chính thức được công bố.

Cuối Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có phát biểu kết luận, làm rõ nhiều vấn đề mà một số người dân trên địa bàn xã Đồng Tâm còn băn khoăn, thắc mắc.
Truy tố 14 bị can vi phạm pháp luật về đất đai ở huyện Mỹ Đức
(HNM) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa ra cáo trạng truy tố 14 bị can về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong vụ án liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức).
Nhóm PV HNMO
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo