Giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri

Xã hội | 07:07 Thứ Ba ngày 14/11/2017
(HNM) - Trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND TP Hà Nội khóa XV, cử tri các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Đan Phượng… kiến nghị thành phố xem xét, quy định phân bổ riêng mức kinh phí hoạt động và mức phụ cấp cho trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể theo địa bàn xã, phường, thị trấn.

Hiện nay, thành phố đang thực hiện mức khoán chung gồm chi hoạt động thường xuyên và phụ cấp của cán bộ cơ sở.

Trước kiến nghị đó, UBND TP Hà Nội đã có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ, thực hiện Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND ngày 17-7-2013 của HĐND TP Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 30/2013/QĐ-UBND ngày 6-8-2013, quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn theo phân loại đơn vị hành chính: Xã loại 1 là 48 triệu đồng/tổ chức/1năm; loại 2 là 44 triệu đồng/tổ chức/1 năm; loại 3 là 40 triệu đồng/tổ chức/1 năm.

Mức khoán trên được sử dụng chi hoạt động thường xuyên cho tổ chức và hỗ trợ chi bồi dưỡng đối với trưởng ban công tác mặt trận (500.000 đồng/người/tháng), chi hội trưởng các chi hội cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân và bí thư chi đoàn ở thôn, tổ dân phố (250.000 đồng/người/tháng). Dù vậy, trong quá trình thực hiện, một số xã, phường, do số lượng trưởng ban công tác mặt trận hoặc chi hội trưởng đông, dẫn đến việc chi bồi dưỡng cho đối tượng này nhiều; số kinh phí còn lại không đủ chi cho hoạt động thường xuyên.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã có Công văn 3930/UBND-KT ngày 14-8-2017 yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chủ động cân đối ngân sách cấp mình trong dự toán ngân sách thành phố giao hằng năm để phân bổ, giao dự toán cho ngân sách cấp xã, bảo đảm đủ nguồn thực hiện mức khoán kinh phí chi hoạt động đối với Ủy ban MTTQ và chi bồi dưỡng cho trưởng ban công tác mặt trận theo quy định.

Trường hợp xã, phường, thị trấn có nhiều trưởng ban công tác mặt trận mà tổng kinh phí hỗ trợ chi bồi dưỡng cho các đối tượng cao hơn mức khoán kinh phí hoạt động, thì UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã sử dụng nguồn dự toán chi thường xuyên để phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ chi hoạt động theo nguyên tắc và nội dung chi quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 30/2013/QĐ-UBND. Ngoài ra, UBND thành phố đã giao các sở, ngành rà soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung Quyết định 30/2013/QĐ-UBND cho phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ngày 5-12-2016 của HĐND thành phố và các quy định liên quan.

Sự tiếp thu, chỉ đạo kịp thời của UBND thành phố trước kiến nghị này là nguồn cổ vũ, động viên các cán bộ cơ sở nỗ lực công tác.
Bảo Vy
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo