Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Xã hội | 06:30 Thứ Năm ngày 04/01/2018
(HNM) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 8994/QĐ-UBND ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND thành phố yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó tập trung vào trách nhiệm công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về thủ tục hành chính và việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính…

Nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 bao gồm: Xây dựng văn bản, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối làm kiểm soát thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính… Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó, chú trọng việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 
Phong Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo