Hà Nội: Kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính đột xuất ít nhất 1 lần/tháng

Xã hội | 16:54 Thứ Ba ngày 17/04/2018
(HNMO) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính dưới hình thức kiểm tra đột xuất, không báo trước, mỗi cơ quan đơn vị kiểm tra ít nhất 1 lần/tháng.

Hà Nội tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh minh hoạ)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ngang sở; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt ngay các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị tới các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ sơ kết, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả năm chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức chỉ chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”; đôn đốc, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, vi phạm quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp...

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; xây dựng và tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại hằng tháng, quý, năm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng tại cơ quan, đơn vị; kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm; nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính dưới hình thức kiểm tra đột xuất, không báo trước phải được thực hiện thường xuyên, mỗi cơ quan đơn vị kiểm tra ít nhất 1 lần/tháng.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ kỷ cương, kỷ luật hành chính ngay từ đầu năm
(HNMO) - Chiều 2-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đã nghe báo cáo về tình hình thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017. 
B.Hân
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo