Từ nghị trường đến cuộc sống

Phòng ngừa tham nhũng, lãng phí

Xã hội | 07:16 Thứ Ba ngày 12/06/2018
(HNM) - Tại các cuộc tiếp xúc cử tri giữa hai kỳ họp của HĐND TP Hà Nội, cử tri các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân... đều đề nghị, UBND thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công.

Mới đây, trả lời ý kiến cử tri, UBND thành phố khẳng định, với phương châm phòng ngừa là chính, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo. Hằng năm, UBND thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị trực thuộc UBND thành phố tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Gắn phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND thành phố đã triển khai các nhóm giải pháp như: Đẩy mạnh mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; tinh giản biên chế hành chính, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc... Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, các vụ việc phát sinh; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nhờ vậy, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Trong năm 2017, thành phố đã tiết kiệm hơn 4 nghìn tỷ đồng (đạt 125% kế hoạch đề ra) trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước; tiết kiệm hơn 1 nghìn tỷ đồng (đạt 129% kế hoạch) trong sử dụng ngân sách nhà nước; tiết kiệm 231 tỷ đồng trong mua sắm tài sản nhà nước; tiết kiệm 775 tỷ đồng trong đầu tư xây dựng; tiết kiệm tối thiểu 12% chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm…

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục xác định phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.
Bảo Vy
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo