Đã hỗ trợ trực tiếp cho hơn 40 triệu lượt người thuộc hộ nghèo vùng khó khăn

Xã hội | 06:57 Thứ Năm ngày 14/06/2018
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 7-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

Qua 8 năm thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, đã có trên 40 triệu lượt người thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ. Tuy nhiên, do những thay đổi về cơ chế chính sách, sự chuyển mình của nền kinh tế, các chính sách hỗ trợ theo quyết định này không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Cụ thể, do giai đoạn trước chính sách thiết kế là hỗ trợ trực tiếp bằng hình thức cho không nên chỉ thích hợp trong thời gian ngắn hạn, hiệu quả lâu dài còn hạn chế và thiếu tính bền vững; xuất hiện một bộ phận người dân trông chờ vào chính sách của Nhà nước, không có ý thức tự vươn lên thoát nghèo.

Chính sách hỗ trợ thực hiện trong thời gian dài, nhưng định mức hỗ trợ không được điều chỉnh, còn thấp, chưa đủ mạnh để hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở vùng khó khăn. Chưa kể, bên cạnh đó còn có những chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất khác (Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý...) càng làm cho chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg không còn nhiều ý nghĩa trên thực tế.

Chủ trương của Chính phủ hiện nay là rà soát, tích hợp, bãi bỏ chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2020 nhằm giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng, tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo; ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư phát triển vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn…

 
Nguyên Phương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo