Công bố thông tin đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II năm 2018

Xã hội | 06:46 Thứ Hai ngày 25/06/2018
LTS: Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; trong đó quy định việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện thông tin truyền thông của thành phố đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng Huân chương, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Hà Nội tổng hợp các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II năm 2018 đối với 63 trường hợp, gồm 41 tập thể và 22 cá nhân dự kiến đề nghị khen thưởng Huân chương. Toàn văn trích ngang thành tích mời bạn đọc xem tại đây.

Danh sách và sơ lược trích ngang thành tích các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng như sau:

Huân chương Lao động hạng Nhất (9 tập thể)

1. Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhất (giai đoạn 2008-2012) nhận năm 2013; Cờ thi đua thành phố (2013, 2015, 2017); Cờ thi đua của Chính phủ (2014, 2016), Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2014, 2015).

2. Hội Nông dân TP Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen của thành phố (năm 2011, 2014); Cờ thi đua thành phố (2012, 2013, 2015, 2016, 2017).

3. Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2008-2012) nhận năm 2013; Cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (2013, 2014, 2017); Bằng khen của thành phố (2014); Cờ thi đua thành phố (2015, 2016); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2015); Tập thể Lao động xuất sắc (2017).

4. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhất (giai đoạn 2004-2008) nhận năm 2009; Cờ thi đua thành phố (2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017); Bằng khen Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (2012, 2016); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010-2012) nhận năm 2013; Tập thể Lao động xuất sắc (2015); Bằng khen của thành phố (2016).

5. Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lâm, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhất (giai đoạn 2007-2011); Cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (2012); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2012); Cờ thi đua thành phố (2013, 2014, 2015, 2017); 2 Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (2014, 2016); Bằng khen của Thành ủy (2014, 2015); Tập thể Lao động xuất sắc (2016); Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2017).

6. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2001-2005) nhận năm 2006; Cờ thi đua thành phố (2007, 2010, 2014, 2016, 2017); Tập thể Lao động tiên tiến (2008); Bằng khen của thành phố (2009, 2011, 2015); 3 Giấy khen của UBND huyện Sóc Sơn (2012); 2 Giấy khen của UBND huyện Sóc Sơn (2013); Cờ thi đua thành phố (chuyên đề - 2015); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2016).

7. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2004-2008) - nhận năm 2009; Bằng khen của Trung ương Đoàn (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016); Cờ thi đua thành phố (2010, 2011, 2015, 2016); Cờ thi đua của Trung ương Đoàn (2017).

8. Công ty cổ phần Ao Vua, huyện Ba Vì, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2005-2009) nhận 2010; Cờ thi đua thành phố (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của Bộ Công an (2010, 2011, 2012); Bằng khen của thành phố (2010, 2012, 2014, 2015, 2017); Bằng khen của Bộ Tài chính (2013, 2014, 2016); Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (2014, 2016, 2017); Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2015, 2017); Bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam (2016).

9. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á, các thành tích đã được ghi nhận: Cờ thi đua thành phố (2013, 2014, 2016); Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2009-2013) - nhận năm 2014; Cờ thi đua của Chính phủ (2015, 2017); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2017).

Huân chương Lao động hạng Nhì (12 tập thể, 4 cá nhân)

1. Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2003 - 2007) - nhận năm 2008; Bằng khen của thành phố (2010, 2012, 2013, 2015, 2016); Cờ thi đua của thành phố (2014, 2015, 2016, 2017).

2. Báo Kinh tế và Đô thị, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2008-2012) - nhận năm 2013; Bằng khen của thành phố (2013, 2016, 2017); Cờ thi đua của thành phố (2014); Cờ thi đua của Chính phủ (2015); Bằng khen của Thành ủy (chuyên đề - 2017); Bằng khen của tỉnh Quảng Trị (chuyên đề - 2017).

3. Thanh tra quận Cầu Giấy, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2002-2006) - nhận năm 2007; Cờ thi đua của thành phố (2007, 2013, 2015); Bằng khen của thành phố (2008, 2012, 2014, 2017); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2017); Tập thể lao động xuất sắc (2009, 2010, 2011, 2016).

4. Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2008-2012) - nhận năm 2013; Cờ thi đua thành phố (2013, 2014, 2017); Tập thể Lao động xuất sắc (2015); Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (2015, 2015, 2016); Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (chuyên đề 05 - năm 2016).

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhất (giai đoạn 2005-2009) - nhận năm 2010; Bằng khen của thành phố (2011, 2017); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2014, 2016, 2017); Cờ thi đua thành phố (2012, 2013, 2016); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010-2012) - nhận năm 2013; Tập thể Lao động xuất sắc (2014); Bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2014, 2017); Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2017).

6. Nhân dân và cán bộ xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 1999-2003) - nhận năm 2004; Bằng khen của thành phố (2005, 2006, 2017); Bằng khen của Thành ủy (2006); Tập thể Lao động tiên tiến (từ năm 2008 đến năm 2011); Giấy khen của huyện Gia Lâm (2012); Tập thể Lao động xuất sắc (2013); Cờ thi đua của Chính phủ (2014); Cờ thi đua thành phố (2014, 2015, 2016); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2015).

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Long Biên, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2007-2011) - nhận năm 2012; Cờ thi đua của thành phố (2012, 2016, 2017); Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2012, 2015, 2017); Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố (2014); Bằng khen của thành phố (2015).

8. Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2007-2011) - nhận năm 2012; Bằng khen của Bộ Công Thương (2012); Tập thể Lao động xuất sắc (2013); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2013); Bằng khen của thành phố (2014); Bằng khen của Thành ủy (chuyên đề - 2015); Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2016); Cờ thi đua thành phố (2015, 2016, 2017).

9. Nhân dân và cán bộ xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2007-2011) - nhận năm 2012; Tập thể Lao động xuất sắc (2012, 2013); Bằng khen của Thành ủy (chuyên đề - 2013); Cờ thi đua thành phố (2014, 2016, 2017). Bằng khen của thành phố (2015); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2015, 2016).

10. Hội Nông dân huyện Đan Phượng, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2002-2008) - nhận năm 2009; Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (2009); Bằng khen của thành phố (2010, 2012, 2013); Tập thể Lao động xuất sắc (2011, 2017); Cờ thi đua thành phố (2012, 2014, 2015); Bằng khen của Hội Nông dân thành phố (2016); Cờ thi đua của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (2018).

11. Nhân dân và cán bộ huyện Hoài Đức, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (2008-2012) - nhận năm 2013; Cờ thi đua thành phố (2013, 2014, 2017); Bằng khen của thành phố (2015-2016); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2014).

12. Nhân dân và cán bộ thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2006-2010) - nhận năm 2011; Cờ thi đua thành phố (2012, 2014, 2015, 2017); Giấy khen của UBND huyện Quốc Oai (2013); Tập thể Lao động xuất sắc (2016).

13. Ông Phạm Lương Hòa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2007-2011) - nhận năm 2012; Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của thành phố (2012, 2014, 2015, 2016).

14. Ông Lê Văn Luân, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy
, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2007-2011) - nhận năm 2012; Bằng khen của thành phố (2012, 2015); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2016, 2017); Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2014, 2017).

15. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (2007, 2011) - nhận năm 2012; Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2016); Bằng khen của thành phố (2014, 2015, 2017); Bằng khen của Thành ủy (2014).

16. Ông Nguyễn Huy Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Ba (2005-2009) - nhận năm 2010; Chiến sĩ thi đua cơ sở (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của thành phố (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2016).

Huân chương Lao động hạng Ba (20 tập thể, 18 cá nhân)

1. Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Cờ thi đua Ban Nội chính Trung ương (2014); Bằng khen của thành phố (2014, 2016); Cờ thi đua của thành phố (2015, 2016); 2 Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương (2015); Bằng khen của Thành ủy (2015); Cờ thi đua của Chính phủ (2017).

2. Chi cục Thủy lợi Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2003-2005) - nhận năm 2006; Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2007, 2015, 2016); Bằng khen của thành phố (2008, 2010, 2011); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015); Cờ thi đua của thành phố (2017).

3. Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2009-2011) - nhận năm 2012; Cờ thi đua thành phố (2012, 2016); Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2013, 2014); Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chuyên đề - 2015); Bằng khen của thành phố (2017).

4. Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010, 2012 - nhận năm 2013); Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2013, 2015, 2017); Cờ thi đua thành phố (2014, 2017); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2015); Bằng khen của thành phố (2015); Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố (2016).

5. Hội Người mù TP Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008); Bằng khen của thành phố (2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016); Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông (chuyên đề - 2014); Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (chuyên đề - 2014); Bằng khen của Trung ương Hội Người mù Việt Nam (2016); Cờ thi đua thành phố (2017); Cờ thi đua của Trung ương Hội Người mù Việt Nam (2017).

6. Hội Người cao tuổi TP Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2007-2011) - nhận năm 2011; Bằng khen của thành phố (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017); Cờ thi đua thành phố (2016).

7. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàng Mai, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2006-2008) nhận năm 2009; Bằng khen của Thành ủy (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015); Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy (chuyên đề - 2009); Tập thể Lao động tiên tiến (2016); Cờ thi đua thành phố (2017).

8. Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010-2012) - nhận năm 2013; Cờ thi đua thành phố (2013); Bằng khen của thành phố (2014, 2016); Tập thể Lao động xuất sắc (2015); Bằng khen của Thành ủy (2015, 2017).

9. Văn phòng HĐND và UBND quận Long Biên, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2010) - nhận năm 2011; Bằng khen của thành phố (2011, 2016); Tập thể Lao động tiên tiến (2012, 2013, 2014); Tập thể Lao động xuất sắc (2015); Cờ thi đua thành phố (2017).

10. Phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2009-2011 - nhận năm 2012); Tập thể Lao động xuất sắc năm 2012; Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2012, 2015, 2016); Bằng khen của thành phố (2015, 2017); Cờ thi đua thành phố (2013, 2014).

11. Nhân dân và cán bộ thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010 - 2012) - nhận năm 2012; Cờ thi đua thành phố (2012, 2014, 2015); Bằng khen của thành phố (2013, 2016); Cờ thi đua của Chính phủ (2014); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2014, 2015); Tập thể Lao động xuất sắc (2017); Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2017).

12. Văn phòng Huyện ủy Thanh Trì, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2009-2011) - nhận năm 2012; Cờ thi đua thành phố (2012, 2016); Bằng khen của Thành ủy (2012, 2015); Bằng khen của thành phố (2013, 2017); Tập thể Lao động xuất sắc (2014, 2015).

13. Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Mê Linh, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2012 - nhận năm 2013); Cờ thi đua thành phố (2013, 2014, 2016, 2017); Cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam (2014, 2015).

14. Hội Đông y huyện Chương Mỹ, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2009-2011) - nhận năm 2012; Cờ thi đua thành phố (2012, 2013, 2014, 2015); Bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam (2015, 2016, 2017).

15. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phúc Thọ, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010-2012) - nhận năm 2013; Tập thể Lao động xuất sắc (2013, 2016); Bằng khen của thành phố (2014, 2017); Bằng khen của Thành ủy (2015); Cờ thi đua thành phố (2017).

16. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2009-2011) - nhận năm 2012; Bằng khen của thành phố 2012-2017; Tập thể Lao động xuất sắc (2013, 2016); Bằng khen của Thành ủy (2014, 2015); Cờ thi đua của thành phố (2015).

17. Công ty cổ phần FPT, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhất (1998-2002) - nhận năm 2003; Bằng khen của TP Hồ Chí Minh (chuyên đề - 2003); Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2003); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2004, 2005, 2006, 2010); Bằng khen của thành phố (2005); Bằng khen của Bộ Thương mại (2005); Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007); Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông (2011, 2014, 2015, 2017); Bằng khen của Trung ương Đoàn (2011); Cờ thi đua của thành phố (Công ty cổ phần Viễn thông FPT - 2012); Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2012, 2015); Cờ thi đua của UBND TP Hồ Chí Minh (Công ty Phần mềm FPT - 2014); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Công ty FPT Nhật Bản - 2015); Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ (2016); Cờ thi đua của Chính phủ (2017); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Trường Đại học FPT - 2017).

18. Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Tập thể Lao động xuất sắc (năm học 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn năm học 2008-2009 đến 2012-2013); Tập thể Lao động tiên tiến (năm học 2014-2015); Cờ thi đua thành phố (năm học 2016-2017); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - năm học 2016-2017).

19. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của thành phố (2013, 2015, 2016); Bằng khen của Bộ Tài chính (2013); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2011-2013 - nhận năm 2014); Cờ thi đua thành phố (2014, 2017).

20. Câu lạc bộ Thăng Long, các thành tích đã được ghi nhận: Huân chương Độc lập hạng Ba (2013); Bằng khen của thành phố (2014, 2015); Cờ thi đua thành phố (2016, 2017).

21. Ông Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2007-2011 nhận năm 2012); Bằng khen của Thành ủy (chuyên đề - 2012); Bằng khen của thành phố (2014, 2016, 2017); 2 Bằng khen của Thành ủy (2015); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2016).

22. Ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2012) - nhận năm 2012; Bằng khen của thành phố (2014, 2016, 2017); Chiến sĩ thi đua cơ sở (2015, 2016, 2017); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2017).

23. Ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012, 2013, 2014, 2016, 2017); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2012, 2016); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008 - 2012) - nhận năm 2012; Bằng khen của Bộ Y tế (2014, 2017, Bằng khen của thành phố (2016, 2017); Thầy thuốc nhân dân (2017).

24. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành tích đã được ghi nhận: Chiến sĩ thi đua cơ sở (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2011, 2016); Bằng khen Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011, 2016).

25. Ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, các thành tích đã được ghi nhận: Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2014, 2015, 2016, 2017); “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố (2013, 2014); Bằng khen của Thành ủy 2013; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010-2012) - nhận năm 2013; Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2014, 2016).

26. Bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hà Đông,
các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2012) - nhận năm 2013; Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của thành phố (2014, 2015, 2017); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2015).

27. Bà Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2012) - nhận năm 2013; Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2015, 2016); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2014, 2017); Bằng khen của thành phố (2015, 2016, 2017).

28. Ông Vương Duy Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2012) - nhận năm 2013; Bằng khen của thành phố (2013, 2017); 3 Bằng khen của thành phố (2015); 2 Bằng khen của thành phố (2016); Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014).

29. Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2007-2011) - nhận năm 2012; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của thành phố (2013, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của Thành ủy (2017); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2015).

30. Ông Vương Văn Bút, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn
, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2012) - nhận năm 2013; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của thành phố (2014, 2015, 2016); Bằng khen của Thành ủy (2015); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2017).

31. Ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giải đoạn 2007-2011) - nhận năm 2012; Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012, 2014, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của Thành ủy (chuyên đề - 2014); Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2015); Bằng khen của thành phố (2016); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2017).

32. Ông Lê Trọng Khuê, nguyên Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ (hiện nay là Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội), các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2007-2011) - nhận năm 2012; Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của thành phố (2015, 2016, 2017); Bằng khen của Thành ủy (2015); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2016).

33. Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2012) - nhận năm 2013; 2 Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2013); 2 Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2014); Bằng khen của thành phố (chuyên đề - 2016); Bằng khen của thành phố (2016, 2017); Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2017).

34. Ông Đoàn Văn Trọng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2012) - nhận năm 2013; Bằng khen của thành phố (chuyên đề 2013, 2016); Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2016).

35. Ông Trần Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2012) - nhận năm 2013; Bằng khen của thành phố (2013, 2014, 2017); Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (2016).

36. Ông Phùng Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Hồng, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của thành phố (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - đang trình); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2013); Bằng khen của tỉnh Yên Bái (2013); Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 (2013); Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (2014); “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố (2015, 2016).

37. Ông Kiều Quốc Uy, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2009-2013) - nhận năm 2013; Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của Thành ủy (2017); Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (2015, 2016).

38. Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên, các thành tích đã được ghi nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2007-2011) - nhận năm 2012; Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Bằng khen của Thành ủy (2015, 2016, 2017); Bằng khen của thành phố (2015, 2016, 2017).
HNM
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo