Xây dựng Hội Chữ thập đỏ theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân

Xã hội | 07:14 Thứ Tư ngày 11/07/2018
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ động rà soát, nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ phù hợp với đặc thù hoạt động của Hội, với tình hình, yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong các năm 2018, 2019, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình Ban Bí thư Trung ương Đảng đề án về xây dựng Hội là tổ chức nòng cốt trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ; xây dựng đề án thành lập Quỹ hoạt động chữ thập đỏ và các quỹ thành phần, cơ chế hoạt động của quỹ theo quy định của pháp luật; đề xuất danh mục các nhiệm vụ nhân đạo và xây dựng các đề án Nhà nước giao Hội Chữ thập đỏ thực hiện trình Thủ tướng phê duyệt.

Bên cạnh đó tiếp tục đổi mới hoạt động Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, thực chất, hiệu quả, nắm chắc đối tượng khó khăn và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và cập nhật thường xuyên ngân hàng "địa chỉ nhân đạo"...
Kỳ Thư
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo