Đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập tại Hà Nội: Gọn đầu mối, rõ hiệu quả

Xã hội | 06:19 Thứ Sáu ngày 14/09/2018
LTS: Nghị quyết 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị quyết 19-NQ/TƯ, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đã được TP Hà Nội thực hiện nghiêm túc và thu được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, các cơ quan được sắp xếp lại đã hoạt động ổn định theo hướng gọn đầu mối, rõ hiệu quả.

Sau thu gọn đầu mối, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập của TP Hà Nội có sự thay đổi lớn về tổ chức, nhưng hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt. Ảnh: Hữu Tiệp

Bài đầu: Quyết tâm và hiệu quả đổi mới

Nghị quyết 19-NQ/TƯ ra đời đã tạo thêm cơ sở, quyết tâm để TP Hà Nội đổi mới hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Thành phố đã có cách làm bài bản, giúp các đơn vị sau khi thu gọn đầu mối nhanh chóng ổn định, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Tiền đề quan trọng

Triển khai Nghị quyết 19-NQ/TƯ “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” trong thời điểm đang thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TƯ đã giúp TP Hà Nội có những thuận lợi nhất định.

Đến hết năm 2016, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, kiện toàn bộ máy theo Nghị quyết 39-NQ/TƯ. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành của thành phố đã giảm từ 401 đầu mối xuống còn 280 đầu mối. Khối các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã giảm 9 đơn vị sự nghiệp. Ở cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị. Tháng 5-2017, khi làm việc với UBND TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá, Hà Nội đã làm rất tốt và có nhiều kinh nghiệm, thực hiện khá bài bản trong sắp xếp bộ máy nhân sự và nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của cán bộ, viên chức. Đây chính là tiền đề để thành phố tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TƯ.

Để thực hiện tốt, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 72-KH/TU ngày 27-1-2018 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TƯ ngày 25-10-2017. Tiếp đó, ngày 26-3-2018, UBND TP Hà Nội có Quyết định 1459/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc TP Hà Nội. Mục đích là tiếp tục đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, nhiều đơn vị đã bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình cụ thể. Ông Hà Giang Nam, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Biên chế, Sở Y tế Hà Nội dẫn chứng: “Lĩnh vực y tế có 4 đầu việc được UBND thành phố giao trong đợt này và đến nay Sở Y tế đã hoàn thành 3 đầu việc. Còn một đầu việc dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9-2018”.

Với cách làm bài bản, bước đầu Hà Nội đạt được kết quả tích cực. Thành phố đã sáp nhập thêm Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) vào Quỹ Phát triển đầu tư TP Hà Nội (trước đó quỹ này được hợp nhất trên cơ sở 3 quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). Cùng với đó, thành phố cũng ban hành các quyết định tổ chức lại một số trung tâm thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục; chuyển đổi được 5 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đánh giá: “Việc tiếp tục sắp xếp giúp các đơn vị tinh gọn hơn, tăng quy mô và hiệu quả hoạt động, không còn tình trạng trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; giảm trụ sở và chi phí cơ sở vật chất, tiền lương, tiền công…”.

Phát huy nguồn lực sau thu gọn đầu mối

 

Hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục tại Bệnh viện Tim Hà Nội - một trong những đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ hiệu quả. Ảnh: Hải Linh

Sau thu gọn đầu mối, các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố có sự thay đổi lớn. Việc sắp xếp, kiện toàn đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực: Gọn gàng về tổ chức, rõ người, rõ việc và đạt hiệu quả rõ rệt.
Theo ông Nguyễn Danh Toàn, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội, trước sáp nhập, tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng tại các đơn vị cũ là gần 200 người, bố trí tại 18 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Sau sáp nhập, tổng số cán bộ tiếp nhận lại còn 168 người và đến nay còn 156 người. Số phòng chuyên môn, nghiệp vụ hiện còn 6 phòng. Lãnh đạo phòng gồm 25 người, trong đó có 6 trưởng, phụ trách phòng và 19 phó trưởng phòng...

Tương tự, việc vận hành tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đến nay đã đi vào nền nếp. Bộ máy tổ chức từ 48 phòng trước đây nay chỉ còn 8 phòng. Ban Giám đốc giảm từ 29 người còn 7 người. Đội ngũ trưởng phòng, phó trưởng phòng giảm từ 109 người xuống còn 32 người. Đặc biệt sau khi sáp nhập, nguồn lực từ các ban đã được tập trung nên khi cần đẩy nhanh tiến độ dự án giúp việc huy động cho công việc dễ dàng hơn. Hiệu quả sau sắp xếp cũng thể hiện rõ ở các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp sở và cấp quận, huyện, thị xã.

Nói về việc đã sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền nhận xét: “Cái được lớn nhất sau khi sáp nhập không chỉ là tinh gọn bộ máy mà quan trọng hơn là thống nhất trong quản lý, chỉ đạo công tác y tế dự phòng tại cơ sở. Trước đây, cùng một nhiệm vụ có thể liên quan đến 2 đơn vị, nên khi triển khai tới cơ sở bị chồng chéo, lãng phí nguồn lực, đôi khi chỉ đạo không thống nhất. Sau khi sáp nhập, đội ngũ cán bộ chuyên môn được tăng lên, trang thiết bị tập trung ở một nơi, rất thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ”.

TP Hà Nội đã thực hiện từng giai đoạn sắp xếp hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập ở từng lĩnh vực và đến nay, các đơn vị sau sắp xếp đều đã và đang ổn định tổ chức, hoạt động. Đó là minh chứng cho thấy, thành phố đã đi đúng hướng, phát huy được nguồn lực, bảo đảm bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp.

(Còn nữa)
Hiệu quả là mục tiêu cao nhất!
(HNM) - “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” là hai nghị quyết đã, đang tạo điều kiện, mở ra sự đổi thay về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập.
Phong Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo