Xây dựng giá nước sạch theo tiêu chuẩn nước uống tại vòi

Xã hội | 06:40 Thứ Ba ngày 02/10/2018
(HNM) - Đó là nội dung Công văn số 4560/UBND-KT của UBND TP Hà Nội. Theo đó, UBND thành phố giao các sở Y tế, Xây dựng khẩn trương tham mưu, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn ban hành tiêu chuẩn về nước sạch uống trực tiếp tại vòi và lộ trình thực hiện làm cơ sở để các đơn vị cấp nước triển khai.

Các công ty kinh doanh nước sạch, các nhà đầu tư tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm chất lượng nước cấp đạt tiêu chuẩn uống tại vòi, báo cáo Sở Xây dựng tổng hợp thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND (ngày 11-6-2018) của UBND thành phố.

Trên cơ sở kế hoạch cải tạo, đầu tư công nghệ xử lý nước hiện đại được phê duyệt, các đơn vị cấp nước xây dựng tổng mức đầu tư, kế hoạch giải ngân, xây dựng giá thành sản xuất và lưu thông nước khi thay đổi công nghệ xử lý nước bảo đảm tiêu chuẩn nước uống tại vòi. Sau đó, đề xuất giá thành để Sở Tài chính chủ trì cùng liên ngành tổng hợp, rà soát, thẩm định phương án giá tiêu thụ nước sạch trình UBND thành phố xem xét quyết định. 
Dạ Khánh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo